• Zo života školy

     • Na našej škole ožili strašidlá.
      • Na našej škole ožili strašidlá.

      • Áno, dobre čítate. Na našej škole ožili strašidlá a iné magické bytosti v rámci každoročnej aktivity pre  žiakov - Halloween. Aj napriek tomu, že je to americký sviatok a jeho história siaha až k starovekému keltskému národu, pomaly sa udomácňuje už aj u nás na Slovensku.

       Z večera 31. októbra na 1. novembra sa starovekí Kelti lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života. Pripravovali sa na zimu, ktorej vládlo knieža smrti Samhain. V túto magickú noc sa na zem vracali duše mŕtvych. Kelti sa v tento deň obliekali do masiek tak, aby sa zapáčili strašidlám, ktoré ich potom mali nechať na pokoji. V začiatkoch vyrezávali repu, neskôr tekvicu, ktorá so sviečkou vnútri mala slúžiť ako lampáš na odplašenie príšer.

       Na škole boli vyhlásené dve súťaže. Prvou bola súťaž o najkrajšie vyzdobenú halloweenskú triedu a tou druhou bola súťaž o najoriginálnejšiu halloweensku masku, v každej triede bol jeden víťaz. Žiakov sme nechali v napätí po celý halloweensky deň, výsledky sme im oznámili až po všetkých strašidelných aktivitách. Okrem aktivít pedagogický zbor pre žiakov pripravil hrôzostrašné občerstvenie a filmovú strašidelnú miestnosť.

       V prvej aktivite si zástupcovia z tried zmerali sily vo vyrezávaní tekvice. Žiaci  prejavili svoje umelecké nadanie, ktoré bolo vidieť v závere ich skoro hodinovej práce. Potom nasledovala aktivita, v ktorej mali čo najrýchlejšie omotať toaletným papierom svojho spolužiaka a urobiť z neho múmiu, hodnotilo sa aj estetické prevedenie. Ďalšia aktivita preverila kreatívne schopnosti a zručnosti našich žiakov, mali vytvoriť halloweensky make-up na tvári svojich spolužiakov. Najväčšiu zábavu však žiaci zažili pri tekvicovom bowlingu. Poslednou aktivitou bolo hľadanie papierových tekvičiek, ktoré boli poschovávané v triede.

       Po absolvovaní všetkých aktivít sme prešli k vyhláseniu dlho očakávaných výsledkov. Napätie by sa dalo krájať. Víťazom súťaže o najkrajšie vyzdobenú halloweensku triedu sa stala II.ND, ktorej srdečne gratulujeme.

       Najoriginálnejšími maskami boli: Kristína Pecková s Veronikou Kadličkovou (I.A), Ľubica Pacíková (III.A), Lucia Gajdošíková (I.ND) a Natália Babušíková (II.ND).

       Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaží a aktivít. Všetky ročníky si dali naozaj záležať na výzdobe svojej triedy. Tešíme sa na prehliadku strašidelných tried o rok. 

       Fotografie nájdete vo fotoalbume

     • Prednáška s Ing. Karolom Herianom
      • Prednáška s Ing. Karolom Herianom

      • September je mesiacom začiatku školského roka a taktiež  si pripomíname Svetový deň mlieka v školách.  Mlieko a mliečne výrobky predstavujú vo výžive človeka jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek. Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretneme po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Mlieko je dôležitou, nenahraditeľnou zložkou potravy. Pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva je biologická hodnota mlieka nezameniteľná. Preto sme aj my v škole v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a lektorom, nestorom slovenského mliekarenského priemyslu Ing. Karolom Herianom, CSc zorganizovali pre žiakov prednášku na tému Zdravotný prínos mlieka a mliečnych výrobkov. Diskusia a bohaté skúsenosti boli veľkým prínosom pre našich žiakov. Fotografie nájdete vo fotoalbume

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • Piatok 01.10.2021 sme oficiálne medzi seba prijali prvákov. Imatrikulácie mali pod palcom žiaci z III.A. Pre prvákov si pripravili bohatý program. Triedu, v ktorej sa uskutočnili imatrikulácie krásne vyzdobili nie len balónmi, ale aj vlastnými kresbami, ktoré nakreslili na tabuľu. Programom nás sprevádzala moderátorská dvojica Lýdia a Erik.

       Po úvodnom privítaní ulahodili našim ušiam tóny študentskej hymny Gaudeamus igitur. Po jej doznení nasledoval imatrikulačný sľub, ktorým sľúbili vernosť a poslušnosť našej škole. Na pamiatku dostali krásny darček – imatrikulačný list a drevenú varešku, na ktorej mali vygravírované svoje meno. Potom im tretiaci naservírovali slávnostné imatrikulačné menu – kyslú uhorku s arašidovou nátierkou. Po formalitách prišli na rad úlohy, ktoré preverili ich šikovnosť, odvahu, priebojnosť a schopnosť nebrať sa príliš vážne. Tie boli rôznorodé, čistili sa zemiaky, skákalo sa vo vreci, museli oddeliť šošovicu od hrachu, zdolať prekážkovú dráhu so zakrytými očami s lyžičkou a vajíčkom v ruke a samozrejme nechýbal ani vedomostný kvíz. V každej úlohe bol len jeden víťaz, ktorý získal imunitu a vyhol sa trestu.  Ostatných čakal trest, ktorý tretiaci nazvali mystery box. Ten spočíval v tom, že si museli namáčať nachos do jednej z pripravených omáčok, ktoré boli uložené vedľa seba v krabici. Niektoré omáčky boli chutné, niektoré boli trošku viac slanšie, štipľavejšie alebo ochutené nezvyčajnou ingredienciou. Prváci však netušili, ktoré omáčky sú tie chutné.

       Atmosféra na imatrikuláciách bola úžasná. Prváci budú určite len v dobrom spomínať na tento super deň. Tretiakom patrí veľká vďaka za prípravu a samotnú organizáciu. Po imatrikuláciách si mohli dobroty zobrať aj ostatní J. Ešte raz veľká vďaka za nezabudnuteľný deň!

       Fotografie nájdete vo fotoalbume