Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Daniel Haščík HD Riaditeľ
hascik.d@centrum.sk
 
 
Mgr. Helena Bohovičová BH Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Gardianová GJ Triedna učiteľka: I.A
jgardianova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľudmila Chromiaková CHĽ Majsterka
 
 
PhDr. Bronislava Jakubíková, PhD. JB Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Ljatifiová LA Triedna učiteľka: II.ND
alenaljatifi@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Maslová MJ Majsterka
 
 
Mgr. Miroslav Mihálik MM Triedny učiteľ: I.ND
miroslav.mihalik@centrum.sk
 
 
Bc. Veronika Milučká MV Majsterka
veronikamilucka@gmail.com
 
 
Mgr. Mariana Mlíchová ML Učiteľka
majkamliska@gmail.com
 
 
Ing. Emília Pupíková PE Triedna učiteľka: III.A
e.pupikova@centrum.sk
 
 
Ing. Iveta Suríková SI Triedna učiteľka: II.A
iveta.surikova@gmail.com
 
 
Mgr. Emília Ševčíková ŠE Majsterka
emmillly@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Zipserová ZI Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
    Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
  • 0911 445 994
    041/7641923
    041/7233110

Fotogaléria