Navigácia

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Aktualný dátum, čas a zvonenia

Piatok 18. 1. 2019

Žena v tiesni

Vitajte na webovej stránke

Súkromnej strednej odbornej školy
spoločného stravovania

Novinky

 • Polročné prázdniny

  Školské vyučovanie v I. polroku končí 31. januára 2019 a II. polrok začína v pondelok 4. februára. Polročné prázdniny sú 1. februára 2019 v piatok.

 • Klasifikačná porada za I. polrok 2018 /2019

  Klasifikačná porada za I.polrok školského roka 2018/2019 sa koná 28. januára 2019. Výpis vysvedčení bude vydaný 31. januára 2019 vo štvrtok.

 • Výstava - Andrej Hlinka

  V priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline sa konala výstava o národovcovi Andrejovi Hlinkovi, na ktorej sa zúčastnili 8.januára 2019 triedy I.A a I.ND.

 • Celoškolský futbalový turnaj

  5.ročník tradičného futbalového turnaja na počesť zakladateľky školy PaedDr. Jany Novej sa uskutočnil 20.12.2018 vo štvrtok. Hlavný organizátor - Mgr. Miroslav Mihálik. Súťaže sa zúčastnil výber žiakov z jednotlivých tried.

 • KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.- odborná exkurzia

  14.12.2018 žiaci I.ND a II.ND absolvovali exkurziu v poisťovni KOOPERATÍVA,a.s. Žilina, kde ich pracovníci poisťovne oboznámili s organizačnou štruktúrou.

 • Olympiáda ľudských práv

  Najúspešnejší riešitelia triednych kôl postúpili do školského kola OĽP, ktoré sa konalo 5.12.2018. Počet účastníkov bolo 15, z toho 9 žiačok a 6 žiakov. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová.

 • Boli sme na Orave

  4.12.2018 trieda II.A vycestovala na literárnu exkurziu do Múzea P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a do rodiska M. Kukučína v Jasenovej.

 • Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961,

  010 01 Žilina.

  V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Majster odborného výcviku pre učebný odbor 6445 H kuchár.

  Dátum predpokladaného nástupu: od 1. septembra 2018

  Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 22. 3. 2018

  Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina

  Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre šk. rok 2018/19


  Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania podľa § 65 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 24. 01. 2018 určuje kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka trojročného denného štúdia pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Fotogaléria