Navigácia

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Aktualný dátum, čas a zvonenia

Streda 21. 11. 2018

Žena v tiesni

Vitajte na webovej stránke

Súkromnej strednej odbornej školy
spoločného stravovania

Novinky

 • Dňa 13.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 10 študentov zo všetkých ročníkov. Tí si preverili svoje vedomosti a preukázali jazykové zručnosti a kompetencie v rôznych úlohách.

  Víťazi súťaže:

  1.miesto: Viktor Moravec, II.ND

  2.miesto: Bibiána Hlubinová,III.A

  3.miesto: Stanislav Daňo II.A

  Víťazom blahoželáme.

 • 18.10.2018 sa zrealizovalo účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili v súlade so ŠkVP žiaci III.A.

  Absolvovali sme ho podľa vopred pripraveného a schváleného plánu. Autobusom zo Žiliny sme sa dostali do Lietavy, odkiaľ sa pokračovalo pešo po vytýčenej trase na Lietavský hrad - často navštevovanú pamiatku v Žilinskom kraji.Cestou Mgr. Mihálik, vedúci účelového cvičenia, upozorňoval žiakov na turistické značky, ktoré mali možnosť vidieť. Táto približne hodinová nenáročná túra mala za cieľ spoznať našu známu historickú pamiatku a preveriť fyzické schopnosti žiakov. Tí sa oboznámili s turistickými značkami a spoznali turistický chodník, ktorým sa dostali na miesto svojho cieľa - Lietavský hrad. Po príchode na Lietavský hrad sa nám naskytol pohľad na krásnu scenériu okolia. Žiaci využili možnosť pozrieť si expozíciu umiestnenú na hrade, tiež porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sa podieľajú na rekonštrukcii hradných múrov.Tento deň sme si dokonale užili aj vďaka ideálnemu počasiu.

 • Správa z celoškolskej súťaže 100. výročie vzniku 1. ČSR

  Dňa 19. 10. 2018 sa uskutočnila celoškolská súťaž pod názvom 100. výročie vzniku 1. ČSR. Pred samotnou akciou sa zrealizovali triedne kolá tejto súťaže, do ktorých sa zapojili všetci žiaci našej školy. Každý študent vypĺňal test, ktorý pozostával z 37 otázok, ktoré boli zostavené hlavne z dejín vzniku 1. ČSR . Najlepší riešitelia v počte 27 postúpili do školského kola, ktoré sa konalo 19. 10. 2018. Študenti mali za úlohu vyplniť vedomostný test, ktorý bol zostavený z 30 otázok a tým preukázať svoje vedomosti z dejepisu, občianskej náuky a z celkového prehľadu spoločenských dejín.

 • Triedne schôdze pre I.A, II.A, III.A sa budú konať 15.11.2018 o 15.30.

 • Hodnotiaca porada za I.štvrťrok šk. roka 2018/19 sa koná 15.11.2018 o 14. 00.

 • Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina.

  V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Majster odborného výcviku pre učebný odbor 6445 H kuchár.

  Dátum predpokladaného nástupu: od 1. septembra 2018
  Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Požadované doklady:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe na adresu: Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina,

 • 22. 3. 2018

  Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina

  Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre šk. rok 2018/19


  Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania podľa § 65 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 24. 01. 2018 určuje kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka trojročného denného štúdia pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

 • Vianočný turnaj na počesť PaedDr. Janky Novej

  Dňa 14.12. 2017 sa študenti SSOŠ spoločného stravovania zapojili do športového dňa - Vianočného turnaja, ktorý sa koná každoročne na počesť zakladateľky školy PaedDr. Janky Novej. Študenti súťažili vo futsale a florbale.

  Študenti najskôr reprezentovali svoju triedu a potom súťažili ako jednotlivci v stolnom tenise.

  Vyhodnotenie

  Futsal - 1.miesto : I.ND trieda

  Florbal - 1.miesto : I.ND trieda

  Stolný tenis

  Kategória dievčatá - 1.miesto : Izabela Kučerová II.A

  Kategória chlapci - 1.miesto : Jakub Mráz II.ND

 • Olympiáda ľudských práv

  OĽP je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v školách.

  V novembri 2017 sa v SOSŠ uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej sa zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou VI. ročníka 2017/2018 je Aténska škola 21. storočia - demokracia a ľudské práva.

  Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 29. 11. 2017 školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 9, z toho 4 žiačky a 5 žiakov. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová.

  Na prvom mieste sa umiestnil Viktor Moravec z I.ND triedy so ziskom bodov 48, druhý v poradí bol Michal Frátrik z II.ND triedy, ktorý získal 43 bodov a na treťom mieste s počtom bodov 40 sa umiestnil Samuel Strieženec z II.A

 • Záverečný finálový turnaj stredoškolskej ligy vo futsale

  12.6.2017 prebehol záverečný finálový turnaj stredoškolskej ligy vo futsale, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo z našej školy. V semifinále sme vyradili favorita turnaja – Dopravnú akadémiu v Žiline výsledkom 7:5. Po tomto prekvapivom výsledku sme postúpili do finále, kde sme však podľahli SPŠ stavebnej v Žiline 0:4. Po vlaňajšom bronze sme tak získali striebornú priečku. Chlapci sú odhodlaní dodržať postupnosť a budúcoročný turnaj vyhrať. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a v budúcom šk. roku držíme palce.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Fotogaléria