• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Slávnostné otvorenie školského roka
    • 4. 9. 2021
    • Dňa 02.09.2021 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2021/2022. Pod povinnými rúškami sa skrývali úsmevy pri opätovnom stretnutí s kamarátmi i s pani učiteľkami. Na úvod programu sa v priestoroch Domu odborov niesli slová a tóny slovenskej hymny.

     Svojou prítomnosťou nás poctili aj hostia, ktorí zároveň patria medzi parterov školy, sú totiž úzko spätí s našou školou, menovite riaditeľ Domu odborov Ing. Ladislav Hnrčiar, majiteľ reštaurácie v Dome odborov Mgr. Miroslav Jurčo, Mgr. Dávid Košút, ktorý zastupoval hokejový klub Vlci Žilina a riaditeľ rádia Frontinus Ing. Rudolf Podkrivacký, ktorému pracovné povinnosti nedovolili zúčastniť sa na slávnostnom otvorení školského roka. Radi by sme ďalej spomenuli Ing. Jozefa Dúbravku, riaditeľa hotela Slovan a krstných rodičov školy p. Petra Mikulášika, p. Miloša Lachkoviča a p. Sauvra Lonardiho.

    • Slávnostné otvorenie školského roka: Čítať viac
    • Seminár - Nové trendy v školskom stravovaní
    • 29. 8. 2021
    • Naši učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku chcú žiakom odovzdávať čo najnovšie a najlepšie vedomosti v oblasti gastronómie. To bol aj jeden z dôvodov prečo sa spolu s riaditeľkou školy zúčastnili seminára - "Živé varenie" spojeného s degustáciou. Seminár sa uskutočnil v Novom Meste nad Váhom 24. augusta 2021. Organizovalo ho gastroštúdio Bidfood. Témami boli nové trendy v školskom stravovaní, praktické ukážky práce s konvektomatom a účastníci seminára sa dozvedeli odpoveď na otázku čo je SOUS VIDE. Fotografie so seminára nájdete vo fotoalbume.

    • Seminár - Nové trendy v školskom stravovaní: Čítať viac
    • Významná spolupráca medzi školu a reštauráciou v Dome odborov Žilina
    • 17. 8. 2021
    • Súkromná stredná odborná škola Dom odborov Antona Bernoláka 51 blok B podpísala dňa 29. 7. 2021 Zmluvu o spolupráci s reštauráciou v Dome odborov. Táto zmluva má veľký význam pre praktické vyučovanie žiakov v učebných odboroch kuchár, kuchárka, čašník, servírka, ale aj pre žiakov študijného odboru spoločné stravovanie. Účinnosť tejto zmluvy je od 1. septembra 2021. Nový školský rok tak žiaci budú odborný výcvik a prax absolvovať v priestoroch reštaurácie Domu odborov. Blízkosť odborného výcviku a teoretického vyučovania bude mať určite veľký vplyv na spoluprácu učiteľov a majstrov odborného výcviku. Predpokladá sa tým ešte lepšie uplatnenie teoretických vedomosť v praxi. Viac fotografií vo Fotoalbume.

    • Významná spolupráca medzi školu a reštauráciou v Dome odborov Žilina: Čítať viac
    • Popoludnie s Bidfood Slovensko
    • 17. 8. 2021
    • Snažíme sa zvyšovať úroveň slovenskej gastronómie, sledovať nové trendy, produkty a inováciu v gastrosegmente. V spolupráci s Bidfood Slovensko a šéfkuchárom Jánom Dudom sa zorganizovalo interaktívne školenie Letné variácie zamerané na spoznávanie nových chutí a vôní korenín, mäsa a technológie sous-vide. Súhlasíme aj s pánom šéfkuchárom, ktorý tvrdí, že: ,,bez dobrého personálu sa kuchyňa 21. storočia nezaobíde.“ Každá prevádzka by mala mať know-how, a preto aj my pravidelne školíme našich učiteľov a majstrov odborného výcviku. Od varenia a degustácie sme plynulo prešli k diskusii na aktuálne problémy v gastronómii. Fotografie sú vo Fotoalbume.

    • Popoludnie s Bidfood Slovensko: Čítať viac
    • Kurz ochrany života a zdravia
    • 17. 8. 2021
    • V piatok 11. 06. 2021 absolvovali žiaci z II.A a I.ND jednodňový kurz ochrany života a zdravia. V ranných hodinách sme sa so žiakmi presunuli do žilinského lesoparku. Rýchlo sme sa rozcvičili na workoutových zostavách a potom sme si našli vhodné miesto s lavičkami a ohniskom. Žiaci boli rozdelení na jednotlivé skupiny. Každá skupina mala svoju ,,bojovú“ úlohu. Jedna skupina zháňala drevo do ohniska, druhá skupina zakladala oheň a ďalšia skupina bola na stanovišti prvej pomoci, ktorým si prešla každá skupina.

    • Kurz ochrany života a zdravia: Čítať viac
    • Zážitková gastronómia s Lacom Floreánom
    • 17. 8. 2021
    • Žiaci našej školy mali piatkové vyučovanie 21. 5. 2021 spestrené zážitkovou gastronómiou. Svojou návštevou nás poctil privátny kuchár Ladislav Floreán, ktorý si pripravil pre našich žiakov ukážku modernej zážitkovej gastronómie.

    • Zážitková gastronómia s Lacom Floreánom: Čítať viac
    • Martin Plánka v relácii Bez servítky na TV JOJ
    • 17. 8. 2021
    • V piatok 30. 4. 2021, sme mohli vidieť v relácii Bez servítky v TV JOJ nášho žiaka Martina Plánku z III. A triedy. Pomáhal "Lacimu" pri príprave jedál pre ostatných súťažiacich. Niekoľko fotografií nájdete vo fotoalbume a odkaz na archív, kde si môžete pozrieť celú reláciu nájdete tu.

     Ďakujeme Martinovi za reprezentáciu školy.

    • Martin Plánka v relácii Bez servítky na TV JOJ: Čítať viac
    • Práce žiakov počas dištančného vzdelávania
    • 17. 8. 2021
    • Žiaci počas dištančného vzdelávania pracujú z domu a plnia si úlohy zadané učiteľmi a majstrami odborného výcviku. Úlohy, študijné materiály, pokyny na samoštúdium posielajú cez Edupage, Zoom, e-mail. Naši žiaci v čase COVID-19 spracúvajú domáce úlohy, pečú, varia a obsluhujú doma svoju rodinu. Dni, ktoré sme strávili v škole a na odbornom výcviku sme museli nahradiť vyučovaním z domu. Využívame všetky dostupné moderné formy vyučovania s využitím IKT. Reakcie našich žiakov boli rôzne. Svoju domácu činnosť žiaci dokumentujú fotografiami a videami. Väčšina žiakov pristupuje k svojim povinnostiam naozaj zodpovedne. Tešíme sa na návrat do škôl. Viac fotografií prác žiakov je vo fotoalbume.

    • Práce žiakov počas dištančného vzdelávania: Čítať viac
    • Cestovný ruch v prácach našich žiakov
    • 23. 10. 2020
    • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania organizovala pre žiakov pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu prezentáciu regiónov a oblastí turizmu v Slovenskej republike. Žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia v rámci predmetu Cestovný ruch prezentovali svoje práce. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa nekonal tradičnou formou. Témy sa venovali predovšetkým atraktívnym oblastiam cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie a kultúry v Slovenskej republike. Práce žiakov.

    • Cestovný ruch v prácach našich žiakov: Čítať viac
    • Svetový deň mlieka
    • 3. 10. 2020
    • Aj žiaci Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania v Žiline sa zapojili do projektu Svetového dňa mlieka. Napriek aktuálnej situácií sa prednáška uskutočnila s dodržaním všetkým protiepidemiologických opatrení. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka, mliečnych nápojov, syrov a ich zdravotné prínosy. Syry sú prirodzeným zdrojom vápnika, čím zmenšujú riziko vzniku osteoporózy. Napomáhajú pri odstraňovaní látok, ktoré by mohli vyvolať vznik rakoviny, či normalizujú fungovanie organizmu v záťažových situáciách. Odbornú prednášku viedol lektor Ing. Karol Herian CSc., ktorý je odborník v oblasti syrárstva. Všetky informácie boli prínosom pre štúdium a prácu v oblasti gastronómie.

    • Svetový deň mlieka: Čítať viac
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
    • 20. 8. 2020
    • Naša škola od 1. septembra 2020 pôsobí v nových priestoroch v Dome odborov v Žiline. Slávnostné otvorenie školského roka sa tak nieslo v znamení novej etapy v histórii školy. Pri tomto slávnostnom akte nechýbali ani vzácni hostia. Za prítomnosti našich žiakov, pedagógov a vedenia školy sme si vypočuli slávnostné príhovory hostí. Slávnostného otvorenia a následného strihania pásky sa zúčastnili - zástupca Domu odborov Ing. Ladislav Hrnčiar, zástupca IPV Žilina Mgr. Michal Langer, zástupca zriaďovateľa doc. Ing Vojtech František, PhD., predseda predstavenstva Vlci Žilina a.s, Ing. Rastislav Chovanec PhD. a naslovovzatý odborník v oblasti stravovania p. Miloš Lachkovič - čestný prezident Aregala Slovakia, World Master Chef Society, prezident Chefs Club Slovakia, viceprezident Euro-Toques Slovakia, Ambassador Slovakia WGI.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021: Čítať viac
    • Ukončenie školského roka 2019/20
    • 22. 6. 2020
    • MIlí žiaci,

     po dlhšej prestávke Vás radi privítame v škole dňa 29.6 2020 v čase 9:00 hod. kedy ročník I.A, II.A, IND odovzdá triednym učiteľom všetky učebnice. Dňa 30.06. 2020 o 9:00 hod. Vám bude odovzdané vysvedčenie.

     Všetkých radi uvítame v slušnom oblečení.

    • Ukončenie školského roka 2019/20: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Vlci
   • EASY autoškola
   • Rádio Frontinus
   • Dom odborov Žilina