Navigácia

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Aktualný dátum, čas a zvonenia

Sobota 20. 1. 2018

Vitajte na webovej stránke

Súkromnej strednej odbornej školy
spoločného stravovania

Novinky

 • Vyučovanie začina 8.1.2018 párnym týždnom.

 • Dňa 14.12. 2017 sa študenti SSOŠ spoločného stravovania zapojili do športového dňa - Vianočného turnaja, ktorý sa koná každoročne na počesť zakladateľky školy PaedDr. Janky Novej. Študenti súťažili vo futsale a florbale.

  Študenti najskôr reprezentovali svoju triedu a potom súťažili ako jednotlivci v stolnom tenise.

  Vyhodnotenie

  Futsal - 1.miesto : I.ND trieda

  Florbal - 1.miesto : I.ND trieda

  Stolný tenis

  Kategória dievčatá - 1.miesto : Izabela Kučerová II.A

  Kategória chlapci - 1.miesto : Jakub Mráz II.ND

 • Dňa 12.12. 2017 sa najlepší riešitelia triednych kôl SSOŠ spoločného stravovania zapojili do školského kola Dejepisnej olympiády

  Výhercovia

  1. Rastislav Vršanský I.ND

  2. Jakub Mráz II.ND

  3. Simona Machciníkova I.ND, Viktor Moravec I.ND

 • OĽP je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v školách.

  V novembri 2017 sa v SOSŠ uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej sa zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou VI. ročníka 2017/2018 je Aténska škola 21. storočia - demokracia a ľudské práva.

  Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 29. 11. 2017 školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 9, z toho 4 žiačky a 5 žiakov. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová.

  Na prvom mieste sa umiestnil Viktor Moravec z I.ND triedy so ziskom bodov 48, druhý v poradí bol Michal Frátrik z II.ND triedy, ktorý získal 43 bodov a na treťom mieste s počtom bodov 40 sa umiestnil Samuel Strieženec z II.A

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18 bude 4.9.2017 o 9.00 v reštaurácii G-N.

 • Dňa 31.5.2017 sa konal jubilejný 20. ročník Behu do strečnianskych schodov, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci- Jakub Mráz, Vladimír Albert, Izabela Kučerová, Martina Mičicová a Milan Káčer, ktorý obhájil vlaňajšie 2. Miesto. Srdečne blahoželáme.

 • 12.6.2017 prebehol záverečný finálový turnaj stredoškolskej ligy vo futsale, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo z našej školy. V semifinále sme vyradili favorita turnaja – Dopravnú akadémiu v Žiline výsledkom 7:5. Po tomto prekvapivom výsledku sme postúpili do finále, kde sme však podľahli SPŠ stavebnej v Žiline 0:4. Po vlaňajšom bronze sme tak získali striebornú priečku. Chlapci sú odhodlaní dodržať postupnosť a budúcoročný turnaj vyhrať. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a v budúcom šk. roku držíme palce.

 • 3. mája sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutočnil XXVI. ročník súťaže Tatranský kuchár. Našu školu reprezentovali: Dávid Ruml, Milan Káčer a Vladimír Albert pod vedením MOV Mgr. Jána Nemčeka. V silnej konkurencii kategóriu Junior vyhral Vladimír Albert. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazovi srdečne blahoželáme.

  https://sosss.edupage.org/elearn/pics/messages/2017/20170519/788164995ed879e0f8b85259.jpghttps://sosss.edupage.org/elearn/pics/messages/2017/20170519/245c320db43e07fbdb6b565e.jpg

 • 13. 1. 2017

  Aktualizovali sme modul Zo života školy

 • 28. 3. 2017

  Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina

  Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre šk. rok 2017/18


  Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania podľa § 65 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25. 01. 2017 určuje kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka trojročného denného štúdia pre školský rok 2017/2018 nasledovne:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Fotogaléria