Navigácia

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Aktualný dátum, čas a zvonenia

Streda 22. 3. 2017

Vitajte na webovej stránke

Súkromnej strednej odbornej školy
spoločného stravovania

Novinky

 • 13. 1. 2017

  Aktualizovali sme modul Zo života školy

 • 4. 11. 2016

  14.11.2016  o 15.30 sa uskotoční triedne ZRŠ pre I.A, I.B, II.A, II.B.

 • 4. 4. 2016

  Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina

  Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre šk. rok 2016/17


  Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania podľa § 65 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25. 01. 2016 určuje kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka trojročného denného štúdia pre školský rok 2016/2017 nasledovne:

 • 29. 3. 2016

  Do galérie Fotoalbum školy boli pridané fotografie.

 • 29. 3. 2016

  Aktualizovali sme modul Poradenské služby

 • Milí mobilní používatelia,

  Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

  Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

 • 29. 3. 2016

  Aktualizovali sme modul Učebné odbory

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Fotogaléria