• Elektronická prihláška na štúdium

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Dobrý deň

  Sme radi, že si podávate prihlášku na našu strednú odbornú školu. Pri vyplňovaní údajov  zadávajte údaje presne, nakoľko sa po prijatí žiaka tieto údaje budú "preklápať" do školského informačného systému v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou.

  V prípade údajov za rodičov prípadne zákonného zástupcu prosím uveďte aspoň jednu kontaktnú osobu v rozsahu (Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktný email a kontaktný telefón)

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.