• Aktuality

     • Potvrdenie o bezpríznakovosti

     • Potvrdenie o bezpríznakovosti podáva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak škole vždy po prerušení prítomnosti dieťaťa v škole, ktorá trvá tri po sebe nasledujúce dni. Do tohto počtu sa počíta aj víkend prípadne sviatok. Tlačivo získate tuPre rodičov a plnoletých žiakov, ktorí majú rodičovské konto na EduPage je tu jednosuchšia možnosť a to zaslanie potvrdenia prostredníctvom EduPage - návod.  Pre zriadenie rodičovského konta je potredné aby škola mala platnú emailovú adresu rodiča. Ak ste adresu škole neposkytli, môžete je zaslať na email malacha@ssosss.sk. Následne (do dvoch dní) Vám zo stránky  Edupage prídu prihlasovacie údaje (treba pozrieť aj spam), pomocou ktorých si vytvoríte konto a budete tak môcť efektívnejšie komunikovať so školu.

      tím školy,

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Pozývame žiakov a aj ich rodičov

      na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré bude 2. 9. 2021 o 10:00 hodine v kinosále Domu odborov Žilina.

      Upozorňujeme žiakov, že otvorenie školského roka má v názve "slávnostné", to znamená, že aj oblečenie a úprava žiakov by mala byť slávnostná. 

      Vzhľadom ku súčasnej epidemiologickej situácii žiaci (v prípade neplnoletého žiaka zákonný zástupca) pred prvým vstupom do školy (teda aj na otvorenie školského roka) odovzdajú triednemu učiteľovi Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Takéto potvrdenie odvzdajú aj po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní. Potvrdenia o bezpríznakovosti možno odovzdať aj elektronicky prostredníctvom EduPage. Návod

      Škola má možnosť objednania AG samotestov pre žiakov v počte 25 ks na žiaka. Pre zistenie záujmu Vás prosíme o vyplnenie nasledovného dotazníka.

      Milí rodičia prvákov a noví žiaci vo vyšších ročníkoch

      Prostredníctvom Edupage Vám boli zaslané prihlasovacie údaje na stránku školy. V prípade, že Vám email neprišiel kontaktujte administrátora stránky na emailovej adrese malacha@ssosss.sk

       

     • Elektronická triedna kniha a elektronická dochádzka

     • Oznamujeme žiakom, že od 2. 9. 2021 bude v škole spustená elektronická triedna kniha a elektronická evidencia dochádzky žiakov. Je preto nutné, aby žiaci mali k dispozícii elektronický prostriedok na evidenciu dochádzky. Najlepšou možnosťou je zakúpenie ISIC/EURO26 karty - noví aj terajší žiaci majú na zakúpenie karty posledné tri dni (teda do 20. 8. 2021), pretože jej výroba a dodanie trvá cca 10 dní. Táto karta okrem evidencie dochádzky poskytuje veľké množstvo zliav v rôznych oblastiach napríklad v doprave a pod. Postup ako objednať kartu a viac informácii nájdete v v tomto dokumente.  Informácie o aktivácii karty nájde tu. Žiaci, ktorí si kartu objednali ku 13. 8. 2021 si ju môžu vyzdvihnúť v zborovni školy od 26. 8. 2021.

     • Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka predmetov informatika, matematika, správca siete

     • Škola vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľ/učiteľka predmetov informatika v kombinácii s matematikou a so správou siete s nástupom od 1. 9. 2021. Viac informácii nájdete tu.

       

       

     • Odovzdávanie neprevzatých vysvedčení

     • Oznamujeme žiakom, že neprevzaté vysvedčenia si môžu prevziať v termíne do 31. 8. 2021. Termím prevzatia vysvedčenia je potrebné predtým konzultovať s triednou učiteľkou. 

       

       

     • Tlač potvrdení o návšteve školy

     • Naša škola bola autorizovaná na tlač potvrdení o návšteve školy priamo zo stránky EduPage. Študenti a rodičia si môžu po prihlásení svojimi prihlasovacími údajmi  na stránku školy vygenerovať potvrdenie. Návod na tlač potvrdenia