• Zo života školy do školského roka 2020/2021

     • Zo života školy

     • Od školského roka 2020/2021 sú informácie "Zo života školy" umiestnené na hlavnej stránke, hlavne v časti "Novinky".


      Účelové cvičenie

      V mesiacoch september a október 2019 sa žiaci I.A,II.A a II.A zúčastnili účelových cvičení. Ich cieľom bolo ozrejmiť si poznatky zo zdravotnej, dopravnej a telesnej prípravy, preveriť fyzické schopnosti a zdatnosť žiakov na turistických pochodoch v rámci cvičení, zoznámiť sa s turistickými značkami a predovšetkým vidieť  prírodné a historické vzácnosti nášho regiónu. I.A sa zúčastnila cvičenia v Bôrickom parku a v Lesoparku Chrasť. Cieľom druhákov bol Lietavský hrad, III.A  si vyšla na Starý hrad. Niekoľko záberov z akcií svedčí o dobrej nálade a spokojnosti s výsledkom cvičení.

       

       

       

       

       

       


      Beh do strečnianskych schodov

      Tak ako každý rok i tentokrát sa naši žiaci prihlásili do súťaže " Beh do strečnianskych schodov" ,  ktorá sa uskutočnila 17.5.2019. Reprezentovali nás: Richard Bárta, Terézia Hudecová z II.A, Lenka Rolinčinová a Marián Kadáši z I.A. Vo svojej kategórii najlepšie umiestnenie dosiahol Marián Kadáši, ktorý skončil v strede štartového poľa. Po pretekoch si žiaci prezreli priestory Stredovekej dediny v Strečne, kde ich zaujali rôzne artefakty zo života našich ľudí v období stredoveku.

       


      Exkurzia banky - Slovenská sporiteľňa, a.s.

      15.5.2019 sa žiaci III.A triedy, zúčastnili exkurzie v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Žilina.  Pani riaditeľka pobočky nás na úvod  prostredníctvom krátkej prezentácie oboznámila  s históriou  banky. SLSP je bankou, s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, jej korene siahajú až do 19. storočia.

      Slovenská sporiteľňa je v súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku. Viackrát bola ocenená ako banka roka.

      Svojim klientom poskytuje širokú škálu produktov a služieb. Od tradičných bežných účtov, až po rôzne typy vkladných knižiek, termínovaných vkladov, služieb platobného styku, úverov a moderných služieb elektronického bankovníctva. Uvideli sme  aj niektoré praktické veci ako napr. : kontrola ochranných prvkov bankoviek /ich presvietenie/a tým zachytenie  falošných bankoviek, rozlíšenie platobných kariet, ich využitie len v tuzemsku alebo aj v zahraničí, čo musí spĺňať klient ak žiada úver, čo znamená fixácia pri úvere, použitie mobilnej aplikácie George /internetbanking/ ap.  Táto exkurzia bola pre žiakov prínosom, žiaci sa pýtali na  niektoré termíny z bankovníctva, ktoré sme sa učili len teoreticky a nevedeli si  predstaviť ich fungovanie v praxi. 

       

      Village resort Hanuliak

      Village resort Hanuliak v Belej bol cieľom odbornej exkurzie pre žiakov  tretieho ročníka  dňa 7. mája 2019 pod vedením majsterky OV Mgr. Chromiakovej. A ... prinášame postrehy žiakov: " Zariadenie resortu sa nám naozaj páčilo a prístup zamestnancov k ich práci tiež. Bolo to niečo iné ako sme doteraz poznali - poctivý prístup a veľká dávka lásky. Veľa z nás by chcelo v takom resorte pracovať. Samozrejme, ak pri svojom fachu ostanemesmiley, mali by sme perfektne vybavenú kuchyňu,  kde boli všetci zohratí. Ďakujeme našej zlatej pani majsterkeyes, že nám umožňuje niečo také uvidieť a  pripravuje nás aj takto do života. Určite sa niektorí z nás v resorte  aj ubytujú či pôjdu aspoň na wellnes."

       

      Voľby do Európskeho parlamentu

       

      Už druhýkrát sme "volili". 6.mája 2019 sme opäť zorganizovali v našej škole simulované voľby do Európskeho parlamentu. Keďže voľby sú tajné, výsledky zatiaľ nezverejňujeme.

       

       

       

      Pravda o drogách

      Osvety nikdy nie je dosť. Najmä keď je adresovaná  najmanipulatívnejšej komunite našej spoločnosti  -   mladej generácii.  Pravda o drogách -  to bola obsahová náplň vzdelávacieho podujatia s protidrogovou tematikou, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej školy dňa 24.4.2019 v triede  II.A. Garantom akcie bolo Občianske združenie Slovensko bez drog zastúpené lektorom p. Prokopom. Hlavným a jediným cieľom prednášky  je zabezpečiť zníženie užívania legálnych a nelegálnych drog a aby žiaci včas získali pravdivé                                                                              informácie o škodlivých účinkoch drog.              

      Simulované prezidentské voľby


       

      19.3.2019 sa realizovali simulované prezidentské voľby -  II. kolo . Na kandidátskej listine boli 2 reálne mená  a to : Čaputová a Šefčovič.  Víťazom volieb v našej škole sa stal Maroš Šefčovič. Na správny priebeh volieb dozerala žiacka volebná komisia.    

       

       

       

       

      Na exkurzii v Seredi


      Sereď bolo miestom, kde smerovali naše kroky dňa 13.3.2019.Odborno-historickej exkurzie sa zúčastnili žiaci I.A,III.A  a I.ND triedy pod vedením pedagogického dozoru v zložení Mgr. Chromiaková, Mgr. Maslová a Mgr. Mihálik. Najskôr sme navštívili Vinárske závody Hubert, kde sme sa mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavého o výrobe a technológiách svetoznámej značky šumivých vín Hubert a koňaku KB. Zamestnanec nás previedol celou prevádzkou závodu a žiaci v priamom prenose sledovali, ako to pri výrobe funguje. Odniesli si veľa poznatkov, ktoré využijú v odborných predmetoch.

       

      Po hodinovej prestávke sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Naša prehliadka začala prednáškou o najväčších útekoch z koncentračných táborov počas II. svetovej vojny. Lektor sústredil pozornosť na útek z Osvienčimu Slovákov Vrbu a Wetzlera. Potom sme si prezreli expozíciu a jednotlivé baraky, kde sa nám sprievodca snažil priblížiť život a prácu v tomto pracovnom tábore, určenom hlavne židovským občanom. Na záver si žiaci prezreli tzv. dobytčák, v ktorom boli ľudia z tohto pracovného tábora odvážaní do táborov smrti. Podvečer sme sa vrátili do Žiliny plní nezabudnuteľných zážitkov na tento deň.

       

       

       

      Deň zážitkovej gastronómie

       

      Deň zážitkovej gastronómie sme si vychutnali 17.1.2019 s p. Ladislavom Floreánom.Ukázal nám rôzne variácie dekorovania tanierov,koré boli zhotovené @madeinjapaneurope ako aj prípravu sviečkovice a lososa s modernou prílohou pyré. 

      Príprava dezertu na obrus pred zrakom hosťa nemala chybu. Na tento dezert si pripravil netradičné prírodné komponenty ako je čokoláda, slaný karamel a jahodový gel. Bolo to pútavé farebne aj chuťovo a všetci vieme, že veľakrát jeme  očami. 

      Akcia, ktorú zorganizovala pani majsterka Mgr. Jana Maslová splnila svoj cieľ- ukázala nám modernú gastronómiu a zároveň podala aj odborný výklad o nej.V spolupráci s pánom Floreánom sa dvaja žiaci zúčastnili workschopu japonskej gastronómie a večere s degustáciou jedla pri využití molekulárnej gastronómie.

       

      Výstava - Andrej HLINKA

      V priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline sa konala výstava o národovcovi Andrejovi Hlinkovi, na ktorej sa zúčastnili 8.januára 2019 triedy I.A a I.ND. Andrej Hlinka bol národovec, politik, publicista a prekladateľ. V roku 1907 sa stal zakladateľom Ľudovej banky a pôsobil aj vo vedení Slovenskej národnej strany a neskôr až do svojej smrti zastával v nej funkciu predsedu. Pri oživení Matice slovenskej v roku 1919 sa stal členom jej výboru.

       

      Rok 2018 sme v našej škole ukončili športom

      20.12.2018 sa uskutočnil 5.ročník Vianočného turnaja, ktorý sa koná na počesť zakladateľky školy PaedDr. Janky Novej.

       

      V jednotlivých športoch zvíťazili:

      stolný tenis-dievčatá: Izabela Kučerová -III.A, chlapci: Branislav Hasko-I .ND,

      futsal: družstvo nadstavbárov I.ND a II.ND,

      florbal: družstvo dievčat a chlapcov III.A, ktoré až na trestné strieľania porazilo I.A.

      Ceny víťazom okrem vedenia školy a zriaďovateľa školy prišiel odovzdať aj bývalý Majster sveta v hokejbale a v súčasnosti poslanec MZ Mgr. Róbert Kašša. Tešíme sa na ďalší ročník!

      Dejepisná olympiáda

      V decembri 2018 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády, do ktorého sa zapojili žiaci všetkých ročníkov a riešili 50 otázok všeobecne z dejín. Najviac bodov získal smileySamuel Strieženec z III.A triedy a obsadil 1.miesto,na 2.mieste skončilsmiley Jakub Hošman z I.ND triedy a 3.miesto pripadlosmiley Simone Machciníkovej z II.ND triedy. Víťazi boli získali sladké odmeny. 

      KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Žilina

      14.12.2018 sa žiaci I.ND a II.ND zúčastnili exkurzie v poisťovni Kooperatíva, a.s. Žilina, kde nás pracovníci poisťovne oboznámili  s organizačnou štruktúrou. Ďalej vysvetlili  základné princípy poisťovníctva, riziká, ktoré si môžeme poistiť a priblížili nám niektoré druhy životných, neživotných poistení, povinných zmluvných poistení a poistení zodpovednosti  za škody spôsobené inej osobe. Taktiež nám vysvetlili rozdiel medzi sporením v banke a v poisťovni.

      Oboznámili nás s tým , že v súčasnosti poisťovňa uzatvára zmluvy aj bez toho, aby sme ju navštívili. Cez  tzv. Klientsky portál môžeme uzatvárať Zmluvy na diaľku, kedy je  klientovi poskytnutý tzv. biometrický podpis / BSIGN/ .

      Pretože poisťovne pracujú s osobnými údajmi klientov vďaka zavedeniu GDPR /ochrana osobných údajov/, sú nútené zabezpečiť ochranu osobných údajov pri ich spracovaní. To zahŕňa práva, akým spôsobom sa s týmito osobnými údajmi zaobchádza a ako sa zdieľajú s ostatnými stranami, napríklad pri poistných udalostiach.

       

       

      Olympiáda ľudských práv

      Zobraziť zdrojový obrázok

      OĽP je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v  školách. V novembri    2018 sa v SSOŠ spoločného stravovania uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej sa zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou XXI. ročníka 2018/2019 je 30. výročie Nežnej revolúcie.Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 5. 12. 2018 školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 15, z toho 9 žiačok a 6 žiakov. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová.

      yes Na prvom mieste sa umiestnil Viktor Moravec  z II. ND triedy so ziskom   bodov 36, druhý v poradí bol Patrik Holbička z I. ND triedy, ktorý získal 34 bodov a  Simona Machciníková z II. ND triedy, ktorá získala 32 bodov, sa umiestnila na treťom mieste. S počtom 30 bodov  obsadila štvrté miesto  Ivana Masiariková z III. A triedy. 

       Boli sme na Orave

       

      Dňa 4.12.2018 sa žiaci II.A triedy zúčastnili literárnej exkurzie na Orave. Ich            prvou zástavkou bolo rodisko Martina Kukučína -Jasenová. Tu sa zo                       zaujímavého výkladu lektorky pani Remkovej  dozvedeli nielen o tvorbe autora, ale aj o rôznych životných situáciách, s ktorými sa vo svojom  dobrodružnom živote autor popasoval. Potom si prezreli jeho rodný dom a mali možnosť opýtať sa lektorky na rôzne predmety,ktoré sa tu  nachádzali. Žiakov zaujala hlavne izba, v ktorej autor prežil svoju mladosť.          

      Ďalšou našou zástavkou bol Dolný Kubín, konkrétne Múzeum P. O. Hviezdoslava. Opäť veľa zaujímavostí zo života tohto velikána, ktoré lektorka dopĺňala veršami z jeho tvorby. Dojímavé boli najmä verše z epického diela Ežo Vlkolinský  či báseň o matke Priadka. Po vzhliadnutí rôznych predmetov, ktoré boli v múzeu vystavené, sme sa rozlúčili s Oravou obohatení o nové zážitky.

       

      Vyučovací predmet Hotelové služby trochu inak

      Hovorí sa: "Radšej raz vidieť ako 100x počuť."  smileyTak sme si boli v rámci vyučovania 19.11. pozrieť realitu. 4- hviezdičkový Boutique hotel Dubná Skala, ktorý sa nachádza v centre a  je to to najlepšie, čo sa dá v Žiline nájsť. Od manažérky hotela, ktorá nás sprevádzala, sme sa pri jej výklade dozvedeli, aký je vysoký štandard poskytovaných služieb. Či je to ubytovanie, gastronómia, welness alebo bohato zariadené konferenčné miestnosti. Už vieme, že svojou ponukou je hotel určený najmä pre firemných hostí, medzinárodnú biznis klientelu a boutique štýl oceňujú aj známe osobnosti. Reštaurácia Dubná Skala okrem denného menu ponúka gastronomické služby aj počas víkendov a sviatkov. Takéto spájanie teórie s praxou nám žiakom sa celkom páči. 

       

      Burza informácií o SŠ

                                                             

            O možnostiach štúdia na našej škole sme informovali verejnosť na Burze práce 15.11.2018, ktorá sa konala v žilinskom  hoteli Slovakia. Žiaci 9. ročníka základných škôl ako aj verejnosť mali možnosť získať informácie o  našich učebných odboroch 6445 H kuchár a 6444H čašník, servírka, ktoré ponúkame na budúci školský rok 2019/2020. Informácie žiakom 9. ročníka poskytovali aj naši žiaci, tí prezentovali svoj učebný odbor čašník, servírka a predviedli zručnosti, ktoré sa naučili na odbornom výcviku - pripraviť miešané nápoje. 

       

      V Slovenskom národnom múzeu

       

      Žiaci I.A triedy sa 14.11.2018  zúčastnili poznávacej exkurzie v Martine. Ich cieľom   bola návšteva Slovenského národného múzea v Martine. Tu sa zo zaujímavého        výkladu lektorky dozvedeli o histórii múzea a ostatných objektoch, ktoré k SNM         patria. Potom si už mali možnosť pozrieť stálu expozíciu Etnografického múzea,      ktoré sa špecifikuje na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu   ľudovej       kultúry na Slovensku. Žiakov zaujala hlavne časť, ktorá dokumentuje tradičné           ľudové hospodárstvo, výrobu ,remeslá a odievanie. Stála expozícia pozostáva z 3     častí: Človek a pôda, Človek a materiál ,Človek a odev.

      Po prehliadke SNM si prezreli ešte niektoré budovy, ktoré súvisia s našimi dejinami, napr. budovu, v  ktorej bola podpísaná Deklarácia slovenského národa, od podpísania ktorej 30.10.uplynulo 100 rokov. Deklaráciou sme sa prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov - ČSR.

       

      Olympiáda z anglického jazyka

         Dňa 13.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 10 študentov zo všetkých ročníkov. Tí si preverili svoje vedomosti a preukázali jazykové zručnosti a kompetencie v rôznych úlohách.

      Víťazi súťaže:yes

      1.miesto: Viktor Moravec, II.ND

      2.miesto: Bibiána Hlubinová,III.A

      3.miesto: Stanislav Daňo II.A

      Víťazom blahoželáme.

       

      Účelové cvičenie III.A

                                                      

         18.10.2018 sa zrealizovalo účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili v súlade so ŠkVP žiaci III.A.Absolvovali sme ho podľa vopred pripraveného a schváleného plánu. Autobusom zo Žiliny sme sa dostali do Lietavy, odkiaľ sa pokračovalo pešo po vytýčenej trase na Lietavský hrad - často navštevovanú pamiatku v Žilinskom kraji.Cestou Mgr. Mihálik, vedúci účelového cvičenia, upozorňoval žiakov na turistické značky, ktoré mali možnosť vidieť. Táto približne hodinová nenáročná túra mala za cieľ spoznať našu známu historickú pamiatku a preveriť fyzické schopnosti žiakov. Tí sa oboznámili s turistickými značkami a spoznali turistický chodník, ktorým sa dostali na miesto svojho cieľa - Lietavský hrad. Po príchode na Lietavský hrad sa nám naskytol pohľad na krásnu scenériu okolia. Žiaci využili možnosť pozrieť si expozíciu umiestnenú na hrade, tiež porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sa podieľajú na rekonštrukcii hradných múrov.Tento deň sme si dokonale užili aj vďaka ideálnemu počasiu.        

       

       Celoškolská súťaž - 100. výročie vzniku 1. ČSR

           Dňa 19. 10. 2018 sa uskutočnila celoškolská súťaž pod názvom  100. výročie                       vzniku  1. ČSR. Pred samotnou akciou sa zrealizovali triedne kolá tejto súťaže, do                 ktorých sa zapojili všetci žiaci našej školy. Každý študent vypĺňal test, ktorý pozostával           z 37 otázok, ktoré boli zostavené hlavne z dejín vzniku 1. ČSR . Najlepší riešitelia                   v počte 27 postúpili do školského kola, ktoré sa konalo 19. 10. 2018.                                      

          Študenti mali za  úlohu vyplniť vedomostný test, ktorý bol zostavený z 30 otázok a tým           preukázať svoje  vedomosti z dejepisu, občianskej náuky a z celkového prehľadu                   spoločenských dejín.

        

            Vyhodnotenie celoškolskej súťaže

                     100. výročie vzniku 1. ČSR

      1. miesto:  Slávo Hulej ( II. A)

      2. miesto:  Stanislav Daňo ( II. A)

                     Julo Gojdič ( I. ND)

      3. miesto:  Jakub Hošman  ( I. ND)    

      Svetový deň výživy    

                             

                                                               

      oslavujeme každý rok 16.októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO).Aj  v našej škole sa každoročne venujeme tejto téme a snažíme sa poukázať na možnosti zdravej výživy.Tentokrát sme sa zamerali na využitie tekvice hokkaido a avokáda pri príprave jednoduchých ale výživných pokrmov.  Do ich prípravy sa zapojila väčšina tried a pripravili:

      III.A zeleninový šalát so syrom feta a  hokkaidovú polievku,

      I.ND banánový koktail a zelenú kávu,

      II.ND avokádovú pomazánku Guacamole

      a svoje "PRODUKTY" nakoniec ponúkali žiakom v triedach. Školu sme si príležitostne vyzdobili jesenným ovocím a tekvicami, ktoré sa vyznačujú vysokým obsahom karoténov a vitamínov. Keďže žiaci mali možnosť ochutnať výrobky a najväčší úspech mala avokádová pomazánka Guacamole, tak tu je recept :

      Avokádové guacamole

      Suroviny: 2ks zrelé avokádo, cibuľa, cesnak, 3ks paradajky, soľ, citrónová šťava

      Postup: Avokáda roztlačíme v miske na kašu, pridáme nadrobno nakrájanú asi polku cibule, na kocky pokrájané 

                    paradajky, zmiešame a dochutíme prelisovaným cesnakom, soľou a citrónovou šťavou.

       

      Naše úspechy

       

       

      3. mája 2017 sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutočnil XXVI. ročník súťaže Tatranský kuchár. Našu školu reprezentovali: Dávid Ruml, Milan Káčer a Vladimír Albert pod vedením MOV Mgr. Jána Nemčeka. V silnej konkurencii kategóriu Junior vyhral Vladimír Albert.

       

       

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazovi srdečne blahoželáme.yes

       

       Vianočný turnaj napočesť PaedDr.Janky Novej 

       

                                                       

           Dňa 14.12. 2017 sa študenti SSOŠ spoločného stravovania zapojili do športového dňa - Vianočného turnaja, ktorý sa koná každoročne na počesť zakladateľky školy PaedDr. Janky Novej. Študenti súťažili vo futsale a florbale.Študenti najskôr reprezentovali svoju triedu a potom súťažili ako jednotlivci v stolnom tenise.

      Vyhodnotenie

      Futsal  -  1.miesto :  I.ND trieda

      Florbal  - 1.miesto :  I.ND trieda

      Stolný tenis:  Kategória dievčatá - 1.miesto : Izabela Kučerová II.A

                              Kategória chlapci  - 1.miesto : Jakub Mráz II.ND

       

      Olympiáda ľudských práv


      OĽP je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v školách. V novembri 2017 sa v SOSŠ uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej sa zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou VI. ročníka 2017/2018 je Aténska škola 21. storočia  - demokracia a ľudské práva.

      Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 29. 11. 2017 školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 9, z toho 4 žiačky a 5 žiakov. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová.

      Na prvom mieste sa umiestnil Viktor Moravec z I.ND triedy so ziskom bodov 48, druhý v poradí bol Michal Frátrik z II.ND triedy, ktorý získal 43 bodov a na treťom mieste s počtom bodov 40 sa umiestnil Samuel Strieženec z II.A