• Zo života školy

     • Slávnostné otvorenie školského roka
      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Dňa 02.09.2021 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2021/2022. Pod povinnými rúškami sa skrývali úsmevy pri opätovnom stretnutí s kamarátmi i s pani učiteľkami. Na úvod programu sa v priestoroch Domu odborov niesli slová a tóny slovenskej hymny.

       Svojou prítomnosťou nás poctili  aj hostia, ktorí zároveň patria medzi parterov školy, sú totiž úzko spätí s našou školou, menovite riaditeľ Domu odborov Ing. Ladislav Hnrčiar, majiteľ reštaurácie v Dome odborov Mgr. Miroslav Jurčo, Mgr. Dávid Košút, ktorý zastupoval hokejový klub Vlci Žilina a riaditeľ rádia Frontinus Ing. Rudolf Podkrivacký, ktorému pracovné povinnosti nedovolili zúčastniť sa na slávnostnom otvorení školského roka. Radi by sme ďalej spomenuli Ing. Jozefa Dúbravku, riaditeľa hotela Slovan a krstných rodičov školy p. Petra Mikulášika, p. Miloša Lachkoviča a p. Sauvra Lonardiho.

       Za prítomnosti našich žiakov, pedagógov a vedenia školy sme si vypočuli slávnostné príhovory nielen ctených hostí ale aj  príhovor pána doc. Vojtecha, pani Mgr. Jany Maslovej, ktorá je poverená riadením školy, pomysleným gongom otvorila nový školský rok.  

       Privítali sme nových prvákov a ešte raz im touto cestou prajeme veľa síl a úspešný začiatok štúdia na novej škole. Špeciálne slovo sa ušlo aj končiacim ročníkom, tretiakom a maturantom, ktorí strávia posledný rok na našej škole. Fotografie sú vo fotoalbume.

       Veríme, že tento školský rok bude pre všetkých šťastlivý.