• Zo života školy

     • Seminár - Nové trendy v školskom stravovaní
      • Seminár - Nové trendy v školskom stravovaní

      • Naši učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku chcú žiakom odovzdávať čo najnovšie a najlepšie vedomosti v oblasti gastronómie. To bol aj jeden z dôvodov prečo sa spolu s riaditeľkou školy zúčastnili seminára - "Živé varenie" spojeného s degustáciou. Seminár sa uskutočnil v Novom Meste nad Váhom 24. augusta 2021. Organizovalo ho gastroštúdio Bidfood. Témami boli nové trendy v školskom stravovaní, praktické ukážky práce s konvektomatom a účastníci seminára sa dozvedeli odpoveď na otázku čo je SOUS VIDE. Fotografie so seminára nájdete vo fotoalbume.

     • Významná spolupráca medzi školu a reštauráciou v Dome odborov Žilina
      • Významná spolupráca medzi školu a reštauráciou v Dome odborov Žilina

      • Súkromná stredná odborná škola Dom odborov Antona Bernoláka 51 blok B podpísala dňa 29. 7. 2021 Zmluvu o spolupráci s reštauráciou v Dome odborov. Táto zmluva má veľký význam pre praktické  vyučovanie žiakov v učebných odboroch kuchár, kuchárka, čašník, servírka, ale aj pre žiakov študijného odboru spoločné stravovanie. Účinnosť tejto zmluvy je od  1. septembra 2021. Nový školský rok tak žiaci budú odborný výcvik a prax absolvovať v priestoroch reštaurácie Domu odborov. Blízkosť odborného výcviku a teoretického vyučovania bude mať určite veľký vplyv na spoluprácu učiteľov a majstrov odborného výcviku. Predpokladá sa tým ešte lepšie uplatnenie teoretických vedomosť v praxi. Viac fotografií vo Fotoalbume.

       vedenie školy

     • Popoludnie s Bidfood Slovensko
      • Popoludnie s Bidfood Slovensko

      • Snažíme sa zvyšovať úroveň slovenskej gastronómie, sledovať  nové trendy, produkty a inováciu v gastrosegmente. V spolupráci s Bidfood Slovensko a šéfkuchárom Jánom Dudom sa zorganizovalo interaktívne školenie Letné variácie zamerané na spoznávanie nových chutí a vôní korenín, mäsa a technológie sous-vide. Súhlasíme aj s pánom šéfkuchárom, ktorý tvrdí, že: ,,bez dobrého personálu sa kuchyňa 21. storočia nezaobíde.“ Každá prevádzka by mala mať know-how, a preto aj my pravidelne školíme našich učiteľov a majstrov odborného výcviku.  Od varenia a degustácie sme  plynulo prešli k diskusii na aktuálne problémy v gastronómii. Fotografie sú vo Fotoalbume.

     • Kurz ochrany života a zdravia
      • Kurz ochrany života a zdravia

      • V piatok 11. 06. 2021 absolvovali žiaci z II.A a I.ND jednodňový kurz ochrany života a zdravia. V ranných hodinách sme sa so žiakmi presunuli do žilinského lesoparku. Rýchlo sme sa rozcvičili na workoutových zostavách a potom sme si našli vhodné miesto s lavičkami a ohniskom. Žiaci boli rozdelení na jednotlivé skupiny. Každá skupina mala svoju ,,bojovú“ úlohu. Jedna skupina zháňala drevo do ohniska, druhá skupina zakladala oheň a ďalšia skupina bola na stanovišti prvej pomoci, ktorým si prešla každá skupina.  

       Počas kurzu sa žiaci naučili ošetriť bežné zranenia a osvojili si zásady poskytovania prvej pomoci. Vyskúšali si teda postup pri poskytovaní prvej pomoci pri bezvedomí. Naučili sa ošetriť zraneného, popáleninu,  znehybniť zlomeninu, zastaviť krvácanie. Stabilizovaná poloha bola demonštrovaná na „modeloch“ p. učiteľke Kotrbancovej a Slávovi Hulejovi z I.ND, za čo si vyslúžili veľký potlesk. Na overenie vedomostí z  prvej pomoci písali žiaci krátky test.

       Po kurze prvej pomoci nám žiaci z odboru kuchár pripravili špekáčiky, ktoré sme opekali. Celý kurz prebiehal v príjemnej atmosfére. Žiaci získali nové vedomosti a zručnosti, ktoré určite využijú vo svojom živote. Strávili sme spolu krásny deň, na ktorý budeme určite dlho spomínať. Fotografie sú v sekcii Fotoalbum.

     • Zážitková gastronómia s Lacom Floreánom
      • Zážitková gastronómia s Lacom Floreánom

      • Žiaci našej školy mali piatkové vyučovanie 21. 5. 2021 spestrené zážitkovou gastronómiou. Svojou návštevou nás poctil privátny kuchár Ladislav Floreán, ktorý si pripravil pre našich žiakov ukážku modernej zážitkovej gastronómie.

     • Martin Plánka v relácii Bez servítky na TV JOJ
      • Martin Plánka v relácii Bez servítky na TV JOJ

      • V piatok 30. 4. 2021, sme mohli vidieť v relácii Bez servítky v TV JOJ nášho žiaka Martina Plánku z III. A triedy. Pomáhal "Lacimu" pri príprave jedál pre ostatných súťažiacich. Niekoľko fotografií nájdete vo fotoalbume a odkaz na archív, kde si môžete pozrieť celú reláciu nájdete tu.

       Ďakujeme Martinovi za reprezentáciu školy. 

     • Práce žiakov počas dištančného vzdelávania
      • Práce žiakov počas dištančného vzdelávania

      • Žiaci počas dištančného vzdelávania pracujú z domu a plnia si úlohy zadané učiteľmi a majstrami odborného výcviku. Úlohy, študijné materiály, pokyny na samoštúdium posielajú cez Edupage, Zoom,  e-mail. Naši žiaci v čase COVID-19 spracúvajú domáce úlohy, pečú, varia a obsluhujú doma svoju rodinu. Dni, ktoré sme strávili  v škole a na odbornom výcviku  sme museli  nahradiť vyučovaním z domu. Využívame  všetky dostupné moderné formy vyučovania s využitím IKT. Reakcie našich žiakov boli rôzne. Svoju domácu činnosť žiaci dokumentujú fotografiami a videami. Väčšina žiakov pristupuje k svojim povinnostiam naozaj zodpovedne. Tešíme sa na návrat do škôl. Viac fotografií prác žiakov je vo fotoalbume.