• Zo života školy

     • Cestovný ruch v prácach našich žiakov
      • Cestovný ruch v prácach našich žiakov

      • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania organizovala pre žiakov  pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu prezentáciu regiónov a oblastí turizmu v Slovenskej republike. Žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia v rámci predmetu Cestovný ruch  prezentovali svoje práce. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa  nekonal tradičnou formou. Témy sa venovali predovšetkým atraktívnym oblastiam cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie a kultúry v Slovenskej republike. Práce žiakov.

      • Svetový deň mlieka

      • Aj žiaci Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania v Žiline  sa  zapojili do projektu Svetového  dňa mlieka. Napriek aktuálnej situácií sa prednáška uskutočnila s dodržaním všetkým protiepidemiologických opatrení. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka, mliečnych nápojov, syrov a ich zdravotné  prínosy. Syry sú prirodzeným zdrojom vápnika, čím zmenšujú riziko vzniku osteoporózy. Napomáhajú pri odstraňovaní látok, ktoré by mohli vyvolať vznik rakoviny, či normalizujú fungovanie organizmu v záťažových situáciách. Odbornú prednášku viedol   lektor Ing. Karol Herian CSc., ktorý je odborník v oblasti syrárstva. Všetky informácie boli prínosom pre štúdium a prácu v oblasti gastronómie.

       Viac fotografií vo fotoalbume.