• Zo života školy

      • Deň otovorených dverí 19.2.2020

      • Vedenie Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, Žilina srdečne pozýva dňa 19.2.2020, žiakov 8,9 ročníka, výchovných poradcov a rodičov na prezentáciu školy, odborných učební a reštaurácie.

      • Zážitkové 5-chodové degustačné menu

      • Zážitkové 5-chodové degustačné menu na netradičnom mieste. Šéfkuchár Ladislav Floreán menu zostavil prevažne zo zimných, lokálnych surovín. Ladislav získava svoje skúsenosti v Anglicku, Rakúsku, Grécku a na Malte v reštauráciách s michelinskými hviezdami. Organizoval už niekoľko vydarených degustačných večerov a úspešne sa zúčastnil množstva medzinárodných kulinárskych súťaží.Pri príprave mu asistovali žiaci zo súkromnej školy Spoločné stravovanie Žilina, Peter Konek a Martin Plánka

      • Prezentácia školy vo Varíne

      • Dňa 6.2.2020 sa v popoludňajších hodinách uskutočnila prezentácia našej školy v priestoroch ZŠ Ondreja Štefku vo Varíne. Žiaci 2. ročníka - Lenka Rolinčinová  a Daniel Haluška spoločne s MOV Jaroslav Vrábel  pripravili pre rodičov, žiakov a výchovných poradcov chutné prekvapenie.