• Zo života školy

      • Deň sv. Mikuláša

      • Dňa 6. decembra si žiaci našej školy pripomenuli deň sv. Mikuláša. Žiaci prezlečení do kostýmov Mikuláša, anjela a čerta odmeňovali sladkosťami nielen svojich spolužiakov, ale i učiteľov, zamestnancov a návštevníkov reštaurácie. Celá akcia sa niesla v duchu lásky, pokoja, dobrosrdečnosti a príchodu Vianoc - sviatkov pokoja a rodiny. 

      • Exkurzia v Martine

      • Dňa 12.11.2019 sa žiaci I.A triedy zúčastnili exkurzie v Martine. Ich cieľom bolo Slovenské národné múzeum. Po úvodnom slove pani lektorky, ktorá nás zoznámila s históriou tejto významnej inštitúcie, si žiaci mali možnosť prezrieť jednotlivé pavilóny. Hlavná pozornosť sa venovala poľnohospodárstvu, v minulosti  prioritnému odvetviu našich predkov. Zaujali aj remeslá, ktorými sa naši Slováci zaoberali. Najviac našich žiakov zaujali kroje z jednotlivých oblastí Slovenska.

      • Budatinský zámok

      • Príprava cateringu pre EÚ v rámci projektu testovania seniorov pri prehliadke zámku. 
       Akciu pripravovali žiaci 3.A a majster odborného výcviku.