• Zo života školy

      • BEH 17.NOVEMBRA

      • Ústav telesnej výchovy ŽU organizoval  53.ročník Behu 17.novembra na Veľkom diely. Pretekov sa zúčastnili aj žiaci našej školy:

       - Timotej Roman, Mário Baláž z I.A, Lenka  Rolinčinová  z II.A, Slavomír Hulej, Marek Chochúľ, Richard Bárta z III.A.

       V 11 kategóriách súťažilo 451 pretekárov, čo je rekord podujatia. Najlepšie umiestnenia dosiahli vo svojej kategórii Rolinčinová a Hulej. Aj takýmto spôsobom si pretekári pripomenuli 30.výročie Nežnej revolúcie.

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 14. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej, písomnej časti sa preverovali jazykové zručnosti: počúvanie a čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba. Ústna časť pozostávala z obrazového materiálu a simulovaného dialógu, kde sa hodnotila komunikatívna zručnosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň a rozsah slovnej zásoby.

        

        

                       Vyhodnotenie:

       1. miesto Slavomír Hulej, III.A
       2. miesto Stanislav Daňo, III.A
       3. miesto Peter Konek, II.A, Bibiána Hlubinová, I.ND

       Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť . Víťaz školského kola postupuje do okresného kola OAJ a bude reprezentovať našu školu. Želáme veľa úspechov.

      • Žilinská gastronomická jeseň

      • Dňa 8.11. 2019  sa žiaci III.A, I.ND v rámci teoretického vyučovania a žiaci I.A a II.A v rámci odborného výcviku - učebný odbor čašník, servírka  zúčastnili VIII. ročníka súťaže Žilinská gastronomická jeseň v Hoteli Slovakia Žilina, ktorú organizoval Žilinský klub kuchárov a cukrárov SZKC v spolupráci s Hotelovou akadémiou v Žiline. Naši žiaci sa zúčastnili len ako pozorovatelia.

                 Každý súťažiaci v odbore kuchár musel pripraviť predjedlo, ktoré si mohol pripraviť doma, na súťaži mal len naservírovať dve porcie hlavného jedla v časovom limite 50 minút. Podmienkou pri príprave hlavného jedla bolo použiť  tri povinné suroviny - mäso zveriny, slivky,  kel -  suroviny typické pre jeseň. Súťažiacich  hodnotila 5-členná komisia, zložená z odborníkov z gastronómie. Predmetom záujmu hodnotiacej komisie bolo využitie moderných  pracovných postupov a využitie povinných surovín.

       Okrem súťaže si žiaci mohli pozrieť a ochutnať rôzne druhy chlebov, miešaných nápojov z kávy. Najväčší úspech mala praktická ukážka firmy METRO - filetovanie morskej ryby Mečúňa obyčajného, kde sa žiaci dozvedeli aj informácie o lovení morských rýb a ich preprave do siete METRO.

      • Majster Palacinka

      • Dňa 5.11 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej súťaže na Spojenej škole Ružomberok v spolupráci s Tatranským kuchárom SZKC „Majster Palacinka” s dvomi družstvami: Martin Plánka a Lenka Rolinčinová, Timotej Roman a Peter Konek. Umiestnili sme sa v striebornom a bronzovom pásme.

       .