Navigácia

Zo života školy

Výstava - Andrej HLINKA

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline sa konala výstava o národovcovi Andrejovi Hlinkovi, na ktorej sa zúčastnili 8.januára 2019 triedy I.A a I.ND. Andrej Hlinka bol národovec, politik, publicista a prekladateľ. V roku 1907 sa stal zakladateľom Ľudovej banky a pôsobil aj vo vedení Slovenskej národnej strany a neskôr až do svojej smrti zastával v nej funkciu predsedu. Pri oživení Matice slovenskej v roku 1919 sa stal členom jej výboru.

 

Rok 2018 sme v našej škole ukončili športom

20.12.2018 sa uskutočnil 5.ročník Vianočného turnaja, ktorý sa koná na počesť zakladateľky školy PaedDr. Janky Novej.

 

V jednotlivých športoch zvíťazili:

stolný tenis-dievčatá: Izabela Kučerová -III.A, chlapci: Branislav Hasko-I .ND,

futsal: družstvo nadstavbárov I.ND a II.ND,

florbal: družstvo dievčat a chlapcov III.A, ktoré až na trestné strieľania porazilo I.A.

Ceny víťazom okrem vedenia školy a zriaďovateľa školy prišiel odovzdať aj bývalý Majster sveta v hokejbale a v súčasnosti poslanec MZ Mgr. Róbert Kašša. Tešíme sa na ďalší ročník!

Dejepisná olympiáda

V decembri 2018 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády, do ktorého sa zapojili žiaci všetkých ročníkov a riešili 50 otázok všeobecne z dejín. Najviac bodov získal smileySamuel Strieženec z III.A triedy a obsadil 1.miesto,na 2.mieste skončilsmiley Jakub Hošman z I.ND triedy a 3.miesto pripadlosmiley Simone Machciníkovej z II.ND triedy. Víťazi boli získali sladké odmeny. 

KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Žilina

14.12.2018 sa žiaci I.ND a II.ND zúčastnili exkurzie v poisťovni Kooperatíva, a.s. Žilina, kde nás pracovníci poisťovne oboznámili  s organizačnou štruktúrou. Ďalej vysvetlili  základné princípy poisťovníctva, riziká, ktoré si môžeme poistiť a priblížili nám niektoré druhy životných, neživotných poistení, povinných zmluvných poistení a poistení zodpovednosti  za škody spôsobené inej osobe. Taktiež nám vysvetlili rozdiel medzi sporením v banke a v poisťovni.

Oboznámili nás s tým , že v súčasnosti poisťovňa uzatvára zmluvy aj bez toho, aby sme ju navštívili. Cez  tzv. Klientsky portál môžeme uzatvárať Zmluvy na diaľku, kedy je  klientovi poskytnutý tzv. biometrický podpis / BSIGN/ .

Pretože poisťovne pracujú s osobnými údajmi klientov vďaka zavedeniu GDPR /ochrana osobných údajov/, sú nútené zabezpečiť ochranu osobných údajov pri ich spracovaní. To zahŕňa práva, akým spôsobom sa s týmito osobnými údajmi zaobchádza a ako sa zdieľajú s ostatnými stranami, napríklad pri poistných udalostiach.

 

 

Olympiáda ľudských práv

Zobraziť zdrojový obrázok

OĽP je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v  školách. V novembri    2018 sa v SSOŠ spoločného stravovania uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej sa zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou XXI. ročníka 2018/2019 je 30. výročie Nežnej revolúcie.Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 5. 12. 2018 školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 15, z toho 9 žiačok a 6 žiakov. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová.

yes Na prvom mieste sa umiestnil Viktor Moravec  z II. ND triedy so ziskom   bodov 36, druhý v poradí bol Patrik Holbička z I. ND triedy, ktorý získal 34 bodov a  Simona Machciníková z II. ND triedy, ktorá získala 32 bodov, sa umiestnila na treťom mieste. S počtom 30 bodov  obsadila štvrté miesto  Ivana Masiariková z III. A triedy. 

 Boli sme na Orave

 

Dňa 4.12.2018 sa žiaci II.A triedy zúčastnili literárnej exkurzie na Orave. Ich            prvou zástavkou bolo rodisko Martina Kukučína -Jasenová. Tu sa zo                       zaujímavého výkladu lektorky pani Remkovej  dozvedeli nielen o tvorbe autora, ale aj o rôznych životných situáciách, s ktorými sa vo svojom  dobrodružnom živote autor popasoval. Potom si prezreli jeho rodný dom a mali možnosť opýtať sa lektorky na rôzne predmety,ktoré sa tu  nachádzali. Žiakov zaujala hlavne izba, v ktorej autor prežil svoju mladosť.          

Ďalšou našou zástavkou bol Dolný Kubín, konkrétne Múzeum P. O. Hviezdoslava. Opäť veľa zaujímavostí zo života tohto velikána, ktoré lektorka dopĺňala veršami z jeho tvorby. Dojímavé boli najmä verše z epického diela Ežo Vlkolinský  či báseň o matke Priadka. Po vzhliadnutí rôznych predmetov, ktoré boli v múzeu vystavené, sme sa rozlúčili s Oravou obohatení o nové zážitky.

 

Vyučovací predmet Hotelové služby trochu inak

Hovorí sa: "Radšej raz vidieť ako 100x počuť."  smileyTak sme si boli v rámci vyučovania 19.11. pozrieť realitu. 4- hviezdičkový Boutique hotel Dubná Skala, ktorý sa nachádza v centre a  je to to najlepšie, čo sa dá v Žiline nájsť. Od manažérky hotela, ktorá nás sprevádzala, sme sa pri jej výklade dozvedeli, aký je vysoký štandard poskytovaných služieb. Či je to ubytovanie, gastronómia, welness alebo bohato zariadené konferenčné miestnosti. Už vieme, že svojou ponukou je hotel určený najmä pre firemných hostí, medzinárodnú biznis klientelu a boutique štýl oceňujú aj známe osobnosti. Reštaurácia Dubná Skala okrem denného menu ponúka gastronomické služby aj počas víkendov a sviatkov. Takéto spájanie teórie s praxou nám žiakom sa celkom páči. 

 

Burza informácií o SŠ

                                                       

      O možnostiach štúdia na našej škole sme informovali verejnosť na Burze práce 15.11.2018, ktorá sa konala v žilinskom  hoteli Slovakia. Žiaci 9. ročníka základných škôl ako aj verejnosť mali možnosť získať informácie o  našich učebných odboroch 6445 H kuchár a 6444H čašník, servírka, ktoré ponúkame na budúci školský rok 2019/2020. Informácie žiakom 9. ročníka poskytovali aj naši žiaci, tí prezentovali svoj učebný odbor čašník, servírka a predviedli zručnosti, ktoré sa naučili na odbornom výcviku - pripraviť miešané nápoje. 

 

V Slovenskom národnom múzeu

 

Žiaci I.A triedy sa 14.11.2018  zúčastnili poznávacej exkurzie v Martine. Ich cieľom   bola návšteva Slovenského národného múzea v Martine. Tu sa zo zaujímavého        výkladu lektorky dozvedeli o histórii múzea a ostatných objektoch, ktoré k SNM         patria. Potom si už mali možnosť pozrieť stálu expozíciu Etnografického múzea,      ktoré sa špecifikuje na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu   ľudovej       kultúry na Slovensku. Žiakov zaujala hlavne časť, ktorá dokumentuje tradičné           ľudové hospodárstvo, výrobu ,remeslá a odievanie. Stála expozícia pozostáva z 3     častí: Človek a pôda, Človek a materiál ,Človek a odev.

Po prehliadke SNM si prezreli ešte niektoré budovy, ktoré súvisia s našimi dejinami, napr. budovu, v  ktorej bola podpísaná Deklarácia slovenského národa, od podpísania ktorej 30.10.uplynulo 100 rokov. Deklaráciou sme sa prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov - ČSR.

 

Olympiáda z anglického jazyka

   Dňa 13.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 10 študentov zo všetkých ročníkov. Tí si preverili svoje vedomosti a preukázali jazykové zručnosti a kompetencie v rôznych úlohách.

Víťazi súťaže:yes

1.miesto: Viktor Moravec, II.ND

2.miesto: Bibiána Hlubinová,III.A

3.miesto: Stanislav Daňo II.A

Víťazom blahoželáme.

 

Účelové cvičenie III.A

                                                

   18.10.2018 sa zrealizovalo účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili v súlade so ŠkVP žiaci III.A.Absolvovali sme ho podľa vopred pripraveného a schváleného plánu. Autobusom zo Žiliny sme sa dostali do Lietavy, odkiaľ sa pokračovalo pešo po vytýčenej trase na Lietavský hrad - často navštevovanú pamiatku v Žilinskom kraji.Cestou Mgr. Mihálik, vedúci účelového cvičenia, upozorňoval žiakov na turistické značky, ktoré mali možnosť vidieť. Táto približne hodinová nenáročná túra mala za cieľ spoznať našu známu historickú pamiatku a preveriť fyzické schopnosti žiakov. Tí sa oboznámili s turistickými značkami a spoznali turistický chodník, ktorým sa dostali na miesto svojho cieľa - Lietavský hrad. Po príchode na Lietavský hrad sa nám naskytol pohľad na krásnu scenériu okolia. Žiaci využili možnosť pozrieť si expozíciu umiestnenú na hrade, tiež porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sa podieľajú na rekonštrukcii hradných múrov.Tento deň sme si dokonale užili aj vďaka ideálnemu počasiu.        

 

 Celoškolská súťaž - 100. výročie vzniku 1. ČSR

     Dňa 19. 10. 2018 sa uskutočnila celoškolská súťaž pod názvom  100. výročie                       vzniku  1. ČSR. Pred samotnou akciou sa zrealizovali triedne kolá tejto súťaže, do                 ktorých sa zapojili všetci žiaci našej školy. Každý študent vypĺňal test, ktorý pozostával           z 37 otázok, ktoré boli zostavené hlavne z dejín vzniku 1. ČSR . Najlepší riešitelia                   v počte 27 postúpili do školského kola, ktoré sa konalo 19. 10. 2018.                                      

    Študenti mali za  úlohu vyplniť vedomostný test, ktorý bol zostavený z 30 otázok a tým           preukázať svoje  vedomosti z dejepisu, občianskej náuky a z celkového prehľadu                   spoločenských dejín.

  

      Vyhodnotenie celoškolskej súťaže

               100. výročie vzniku 1. ČSR

 1. miesto:  Slávo Hulej ( II. A)

 2. miesto:  Stanislav Daňo ( II. A)

                Julo Gojdič ( I. ND)

 3. miesto:  Jakub Hošman  ( I. ND)    

Svetový deň výživy    

                       

                                                         

oslavujeme každý rok 16.októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO).Aj  v našej škole sa každoročne venujeme tejto téme a snažíme sa poukázať na možnosti zdravej výživy.Tentokrát sme sa zamerali na využitie tekvice hokkaido a avokáda pri príprave jednoduchých ale výživných pokrmov.  Do ich prípravy sa zapojila väčšina tried a pripravili:

III.A zeleninový šalát so syrom feta a  hokkaidovú polievku,

I.ND banánový koktail a zelenú kávu,

II.ND avokádovú pomazánku Guacamole

a svoje "PRODUKTY" nakoniec ponúkali žiakom v triedach. Školu sme si príležitostne vyzdobili jesenným ovocím a tekvicami, ktoré sa vyznačujú vysokým obsahom karoténov a vitamínov. Keďže žiaci mali možnosť ochutnať výrobky a najväščí úspech mala avokádová pomazánka Guacamole, tak tu je recept :

Avokádové guacamole

Suroviny: 2ks zrelé avokádo, cibuľa, cesnak, 3ks paradajky, soľ, citrónová šťava

Postup: Avokáda roztlačíme v miske na kašu, pridáme nadrobno nakrájanú asi polku cibule, na kocky pokrájané 

              paradajky, zmiešame a dochutíme prelisovanýcm cesnakom, soľou a citrónovou šťavou.

 

Naše úspechy

 

 

3. mája 2017 sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutočnil XXVI. ročník súťaže Tatranský kuchár. Našu školu reprezentovali: Dávid Ruml, Milan Káčer a Vladimír Albert pod vedením MOV Mgr. Jána Nemčeka. V silnej konkurencii kategóriu Junior vyhral Vladimír Albert.

 

 

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazovi srdečne blahoželáme.yes

 

 Vianočný turnaj napočesť PaedDr.Janky Novej 

 

                                                 

     Dňa 14.12. 2017 sa študenti SSOŠ spoločného stravovania zapojili do športového dňa - Vianočného turnaja, ktorý sa koná každoročne na počesť zakladateľky školy PaedDr. Janky Novej. Študenti súťažili vo futsale a florbale.Študenti najskôr reprezentovali svoju triedu a potom súťažili ako jednotlivci v stolnom tenise.

Vyhodnotenie

Futsal  -  1.miesto :  I.ND trieda

Florbal  - 1.miesto :  I.ND trieda

Stolný tenis:  Kategória dievčatá - 1.miesto : Izabela Kučerová II.A

                        Kategória chlapci  - 1.miesto : Jakub Mráz II.ND

 

Olympiáda ľudských práv


OĽP je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v školách. V novembri 2017 sa v SOSŠ uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej sa zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou VI. ročníka 2017/2018 je Aténska škola 21. storočia  - demokracia a ľudské práva.

Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 29. 11. 2017 školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 9, z toho 4 žiačky a 5 žiakov. Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová.

Na prvom mieste sa umiestnil Viktor Moravec z I.ND triedy so ziskom bodov 48, druhý v poradí bol Michal Frátrik z II.ND triedy, ktorý získal 43 bodov a na treťom mieste s počtom bodov 40 sa umiestnil Samuel Strieženec z II.A

   

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
  Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
 • 0911 445 994
  041/7641923
  041/7233110

Fotogaléria