Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.ND
  2. ročník   II.AII.ND
  3. ročník   III.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
    Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
  • 0911 445 994
    041/7641923
    041/7233110

Fotogaléria