• Zo života školy

      • Prijímacie konanie

      •  

       Vážení rodičia, vzhľadom na vzniknutú situáciu budú na našej škole prebiehať prijímacie skúšky elektronicky.

       Jednou z možností je osloviť výchovného poradcu na základnej škole, ktorú dieťa navštevuje ohľadom prijímacieho konania a možnostiach štúdia na strednej škole.

       V prípade, že rodič chce prihlášku doručiť osobne a zároveň sa informovať o možnostiach štúdia na škole, môže tak urobiť po vzájomnej dohode s vedením školy.

       Je potrebné, aby rodič prišiel na pôdu školy v rúšku a bez dieťaťa. Prípadný termín stretnutia si môžete dopredu dohodnúť na čísle : +421911 936 177 Mgr. Maslová Jana

                                                     +421917 256 174 Mgr. Kubaliak Lukáš