• Zo života školy

      • pIšQworky

      • Strategická hra piškvorky je stále populárna nielen na štvorčekovom papieri, ale aj v online prostredí. Na našej škole sme dali dohromady nadšencov tejto populárnej hry a zúčastnili sme sa online piškvorkového turnaja, ktorý organizuje spolok Student Cyber Games  už od roku 2008. Do turnaja sa prihlásilo mnoho českých a slovenských stredných škôl, my sme nemohli byť výnimkou. Súťaže sa pravidelne zúčastňuje obrovské množstvo žiakov, preto boli turnaje rozdelené do viacerých dní.     

       Hlavným zámerom projektu pIšQworky je podporenie súťaživosti, logického myslenia a trpezlivosti. Taktiež by organizátori radi rozvíjali u žiakov zdravé sebavedomie.

       Konkurencia bola naozaj silná, ale náš tím – Gastráči sa nenechal zahanbiť. Absolvovali sme 7 súťažných kôl, celý turnaj trval tri hodiny. V našej skupine bolo 34 tímov. Umiestnili sme sa na krásnom 14. mieste. Naši žiaci sa zúčastnili takejto súťaže prvý raz. Online turnaj sa im veľmi páčil, zabavili sa a odniesli si z neho nové zážitky a skúsenosti.

       Mgr. Gréta Hôrecká

     • Na našej škole ožili strašidlá.
      • Na našej škole ožili strašidlá.

      • Áno, dobre čítate. Na našej škole ožili strašidlá a iné magické bytosti v rámci každoročnej aktivity pre  žiakov - Halloween. Aj napriek tomu, že je to americký sviatok a jeho história siaha až k starovekému keltskému národu, pomaly sa udomácňuje už aj u nás na Slovensku.

       Z večera 31. októbra na 1. novembra sa starovekí Kelti lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života. Pripravovali sa na zimu, ktorej vládlo knieža smrti Samhain. V túto magickú noc sa na zem vracali duše mŕtvych. Kelti sa v tento deň obliekali do masiek tak, aby sa zapáčili strašidlám, ktoré ich potom mali nechať na pokoji. V začiatkoch vyrezávali repu, neskôr tekvicu, ktorá so sviečkou vnútri mala slúžiť ako lampáš na odplašenie príšer.

       Na škole boli vyhlásené dve súťaže. Prvou bola súťaž o najkrajšie vyzdobenú halloweenskú triedu a tou druhou bola súťaž o najoriginálnejšiu halloweensku masku, v každej triede bol jeden víťaz. Žiakov sme nechali v napätí po celý halloweensky deň, výsledky sme im oznámili až po všetkých strašidelných aktivitách. Okrem aktivít pedagogický zbor pre žiakov pripravil hrôzostrašné občerstvenie a filmovú strašidelnú miestnosť.

       V prvej aktivite si zástupcovia z tried zmerali sily vo vyrezávaní tekvice. Žiaci  prejavili svoje umelecké nadanie, ktoré bolo vidieť v závere ich skoro hodinovej práce. Potom nasledovala aktivita, v ktorej mali čo najrýchlejšie omotať toaletným papierom svojho spolužiaka a urobiť z neho múmiu, hodnotilo sa aj estetické prevedenie. Ďalšia aktivita preverila kreatívne schopnosti a zručnosti našich žiakov, mali vytvoriť halloweensky make-up na tvári svojich spolužiakov. Najväčšiu zábavu však žiaci zažili pri tekvicovom bowlingu. Poslednou aktivitou bolo hľadanie papierových tekvičiek, ktoré boli poschovávané v triede.

       Po absolvovaní všetkých aktivít sme prešli k vyhláseniu dlho očakávaných výsledkov. Napätie by sa dalo krájať. Víťazom súťaže o najkrajšie vyzdobenú halloweensku triedu sa stala II.ND, ktorej srdečne gratulujeme.

       Najoriginálnejšími maskami boli: Kristína Pecková s Veronikou Kadličkovou (I.A), Ľubica Pacíková (III.A), Lucia Gajdošíková (I.ND) a Natália Babušíková (II.ND).

       Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaží a aktivít. Všetky ročníky si dali naozaj záležať na výzdobe svojej triedy. Tešíme sa na prehliadku strašidelných tried o rok. 

       Fotografie nájdete vo fotoalbume

     • Prednáška s Ing. Karolom Herianom
      • Prednáška s Ing. Karolom Herianom

      • September je mesiacom začiatku školského roka a taktiež  si pripomíname Svetový deň mlieka v školách.  Mlieko a mliečne výrobky predstavujú vo výžive človeka jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek. Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa stretneme po svojom narodení a sprevádza nás po celý život. Mlieko je dôležitou, nenahraditeľnou zložkou potravy. Pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva je biologická hodnota mlieka nezameniteľná. Preto sme aj my v škole v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a lektorom, nestorom slovenského mliekarenského priemyslu Ing. Karolom Herianom, CSc zorganizovali pre žiakov prednášku na tému Zdravotný prínos mlieka a mliečnych výrobkov. Diskusia a bohaté skúsenosti boli veľkým prínosom pre našich žiakov. Fotografie nájdete vo fotoalbume

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • Piatok 01.10.2021 sme oficiálne medzi seba prijali prvákov. Imatrikulácie mali pod palcom žiaci z III.A. Pre prvákov si pripravili bohatý program. Triedu, v ktorej sa uskutočnili imatrikulácie krásne vyzdobili nie len balónmi, ale aj vlastnými kresbami, ktoré nakreslili na tabuľu. Programom nás sprevádzala moderátorská dvojica Lýdia a Erik.

       Po úvodnom privítaní ulahodili našim ušiam tóny študentskej hymny Gaudeamus igitur. Po jej doznení nasledoval imatrikulačný sľub, ktorým sľúbili vernosť a poslušnosť našej škole. Na pamiatku dostali krásny darček – imatrikulačný list a drevenú varešku, na ktorej mali vygravírované svoje meno. Potom im tretiaci naservírovali slávnostné imatrikulačné menu – kyslú uhorku s arašidovou nátierkou. Po formalitách prišli na rad úlohy, ktoré preverili ich šikovnosť, odvahu, priebojnosť a schopnosť nebrať sa príliš vážne. Tie boli rôznorodé, čistili sa zemiaky, skákalo sa vo vreci, museli oddeliť šošovicu od hrachu, zdolať prekážkovú dráhu so zakrytými očami s lyžičkou a vajíčkom v ruke a samozrejme nechýbal ani vedomostný kvíz. V každej úlohe bol len jeden víťaz, ktorý získal imunitu a vyhol sa trestu.  Ostatných čakal trest, ktorý tretiaci nazvali mystery box. Ten spočíval v tom, že si museli namáčať nachos do jednej z pripravených omáčok, ktoré boli uložené vedľa seba v krabici. Niektoré omáčky boli chutné, niektoré boli trošku viac slanšie, štipľavejšie alebo ochutené nezvyčajnou ingredienciou. Prváci však netušili, ktoré omáčky sú tie chutné.

       Atmosféra na imatrikuláciách bola úžasná. Prváci budú určite len v dobrom spomínať na tento super deň. Tretiakom patrí veľká vďaka za prípravu a samotnú organizáciu. Po imatrikuláciách si mohli dobroty zobrať aj ostatní J. Ešte raz veľká vďaka za nezabudnuteľný deň!

       Fotografie nájdete vo fotoalbume

     • Slávnostné otvorenie školského roka
      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Dňa 02.09.2021 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2021/2022. Pod povinnými rúškami sa skrývali úsmevy pri opätovnom stretnutí s kamarátmi i s pani učiteľkami. Na úvod programu sa v priestoroch Domu odborov niesli slová a tóny slovenskej hymny.

       Svojou prítomnosťou nás poctili  aj hostia, ktorí zároveň patria medzi parterov školy, sú totiž úzko spätí s našou školou, menovite riaditeľ Domu odborov Ing. Ladislav Hnrčiar, majiteľ reštaurácie v Dome odborov Mgr. Miroslav Jurčo, Mgr. Dávid Košút, ktorý zastupoval hokejový klub Vlci Žilina a riaditeľ rádia Frontinus Ing. Rudolf Podkrivacký, ktorému pracovné povinnosti nedovolili zúčastniť sa na slávnostnom otvorení školského roka. Radi by sme ďalej spomenuli Ing. Jozefa Dúbravku, riaditeľa hotela Slovan a krstných rodičov školy p. Petra Mikulášika, p. Miloša Lachkoviča a p. Sauvra Lonardiho.

       Za prítomnosti našich žiakov, pedagógov a vedenia školy sme si vypočuli slávnostné príhovory nielen ctených hostí ale aj  príhovor pána doc. Vojtecha, pani Mgr. Jany Maslovej, ktorá je poverená riadením školy, pomysleným gongom otvorila nový školský rok.  

       Privítali sme nových prvákov a ešte raz im touto cestou prajeme veľa síl a úspešný začiatok štúdia na novej škole. Špeciálne slovo sa ušlo aj končiacim ročníkom, tretiakom a maturantom, ktorí strávia posledný rok na našej škole. Fotografie sú vo fotoalbume.

       Veríme, že tento školský rok bude pre všetkých šťastlivý.

     • Seminár - Nové trendy v školskom stravovaní
      • Seminár - Nové trendy v školskom stravovaní

      • Naši učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku chcú žiakom odovzdávať čo najnovšie a najlepšie vedomosti v oblasti gastronómie. To bol aj jeden z dôvodov prečo sa spolu s riaditeľkou školy zúčastnili seminára - "Živé varenie" spojeného s degustáciou. Seminár sa uskutočnil v Novom Meste nad Váhom 24. augusta 2021. Organizovalo ho gastroštúdio Bidfood. Témami boli nové trendy v školskom stravovaní, praktické ukážky práce s konvektomatom a účastníci seminára sa dozvedeli odpoveď na otázku čo je SOUS VIDE. Fotografie so seminára nájdete vo fotoalbume.

     • Významná spolupráca medzi školu a reštauráciou v Dome odborov Žilina
      • Významná spolupráca medzi školu a reštauráciou v Dome odborov Žilina

      • Súkromná stredná odborná škola Dom odborov Antona Bernoláka 51 blok B podpísala dňa 29. 7. 2021 Zmluvu o spolupráci s reštauráciou v Dome odborov. Táto zmluva má veľký význam pre praktické  vyučovanie žiakov v učebných odboroch kuchár, kuchárka, čašník, servírka, ale aj pre žiakov študijného odboru spoločné stravovanie. Účinnosť tejto zmluvy je od  1. septembra 2021. Nový školský rok tak žiaci budú odborný výcvik a prax absolvovať v priestoroch reštaurácie Domu odborov. Blízkosť odborného výcviku a teoretického vyučovania bude mať určite veľký vplyv na spoluprácu učiteľov a majstrov odborného výcviku. Predpokladá sa tým ešte lepšie uplatnenie teoretických vedomosť v praxi. Viac fotografií vo Fotoalbume.

       vedenie školy

     • Popoludnie s Bidfood Slovensko
      • Popoludnie s Bidfood Slovensko

      • Snažíme sa zvyšovať úroveň slovenskej gastronómie, sledovať  nové trendy, produkty a inováciu v gastrosegmente. V spolupráci s Bidfood Slovensko a šéfkuchárom Jánom Dudom sa zorganizovalo interaktívne školenie Letné variácie zamerané na spoznávanie nových chutí a vôní korenín, mäsa a technológie sous-vide. Súhlasíme aj s pánom šéfkuchárom, ktorý tvrdí, že: ,,bez dobrého personálu sa kuchyňa 21. storočia nezaobíde.“ Každá prevádzka by mala mať know-how, a preto aj my pravidelne školíme našich učiteľov a majstrov odborného výcviku.  Od varenia a degustácie sme  plynulo prešli k diskusii na aktuálne problémy v gastronómii. Fotografie sú vo Fotoalbume.

     • Kurz ochrany života a zdravia
      • Kurz ochrany života a zdravia

      • V piatok 11. 06. 2021 absolvovali žiaci z II.A a I.ND jednodňový kurz ochrany života a zdravia. V ranných hodinách sme sa so žiakmi presunuli do žilinského lesoparku. Rýchlo sme sa rozcvičili na workoutových zostavách a potom sme si našli vhodné miesto s lavičkami a ohniskom. Žiaci boli rozdelení na jednotlivé skupiny. Každá skupina mala svoju ,,bojovú“ úlohu. Jedna skupina zháňala drevo do ohniska, druhá skupina zakladala oheň a ďalšia skupina bola na stanovišti prvej pomoci, ktorým si prešla každá skupina.  

       Počas kurzu sa žiaci naučili ošetriť bežné zranenia a osvojili si zásady poskytovania prvej pomoci. Vyskúšali si teda postup pri poskytovaní prvej pomoci pri bezvedomí. Naučili sa ošetriť zraneného, popáleninu,  znehybniť zlomeninu, zastaviť krvácanie. Stabilizovaná poloha bola demonštrovaná na „modeloch“ p. učiteľke Kotrbancovej a Slávovi Hulejovi z I.ND, za čo si vyslúžili veľký potlesk. Na overenie vedomostí z  prvej pomoci písali žiaci krátky test.

       Po kurze prvej pomoci nám žiaci z odboru kuchár pripravili špekáčiky, ktoré sme opekali. Celý kurz prebiehal v príjemnej atmosfére. Žiaci získali nové vedomosti a zručnosti, ktoré určite využijú vo svojom živote. Strávili sme spolu krásny deň, na ktorý budeme určite dlho spomínať. Fotografie sú v sekcii Fotoalbum.

     • Zážitková gastronómia s Lacom Floreánom
      • Zážitková gastronómia s Lacom Floreánom

      • Žiaci našej školy mali piatkové vyučovanie 21. 5. 2021 spestrené zážitkovou gastronómiou. Svojou návštevou nás poctil privátny kuchár Ladislav Floreán, ktorý si pripravil pre našich žiakov ukážku modernej zážitkovej gastronómie.

     • Martin Plánka v relácii Bez servítky na TV JOJ
      • Martin Plánka v relácii Bez servítky na TV JOJ

      • V piatok 30. 4. 2021, sme mohli vidieť v relácii Bez servítky v TV JOJ nášho žiaka Martina Plánku z III. A triedy. Pomáhal "Lacimu" pri príprave jedál pre ostatných súťažiacich. Niekoľko fotografií nájdete vo fotoalbume a odkaz na archív, kde si môžete pozrieť celú reláciu nájdete tu.

       Ďakujeme Martinovi za reprezentáciu školy. 

     • Práce žiakov počas dištančného vzdelávania
      • Práce žiakov počas dištančného vzdelávania

      • Žiaci počas dištančného vzdelávania pracujú z domu a plnia si úlohy zadané učiteľmi a majstrami odborného výcviku. Úlohy, študijné materiály, pokyny na samoštúdium posielajú cez Edupage, Zoom,  e-mail. Naši žiaci v čase COVID-19 spracúvajú domáce úlohy, pečú, varia a obsluhujú doma svoju rodinu. Dni, ktoré sme strávili  v škole a na odbornom výcviku  sme museli  nahradiť vyučovaním z domu. Využívame  všetky dostupné moderné formy vyučovania s využitím IKT. Reakcie našich žiakov boli rôzne. Svoju domácu činnosť žiaci dokumentujú fotografiami a videami. Väčšina žiakov pristupuje k svojim povinnostiam naozaj zodpovedne. Tešíme sa na návrat do škôl. Viac fotografií prác žiakov je vo fotoalbume.

     • Cestovný ruch v prácach našich žiakov
      • Cestovný ruch v prácach našich žiakov

      • Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania organizovala pre žiakov  pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu prezentáciu regiónov a oblastí turizmu v Slovenskej republike. Žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia v rámci predmetu Cestovný ruch  prezentovali svoje práce. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa  nekonal tradičnou formou. Témy sa venovali predovšetkým atraktívnym oblastiam cestovného ruchu, hotelierstva, gastronómie a kultúry v Slovenskej republike. Práce žiakov.

      • Svetový deň mlieka

      • Aj žiaci Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania v Žiline  sa  zapojili do projektu Svetového  dňa mlieka. Napriek aktuálnej situácií sa prednáška uskutočnila s dodržaním všetkým protiepidemiologických opatrení. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka, mliečnych nápojov, syrov a ich zdravotné  prínosy. Syry sú prirodzeným zdrojom vápnika, čím zmenšujú riziko vzniku osteoporózy. Napomáhajú pri odstraňovaní látok, ktoré by mohli vyvolať vznik rakoviny, či normalizujú fungovanie organizmu v záťažových situáciách. Odbornú prednášku viedol   lektor Ing. Karol Herian CSc., ktorý je odborník v oblasti syrárstva. Všetky informácie boli prínosom pre štúdium a prácu v oblasti gastronómie.

       Viac fotografií vo fotoalbume.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

      • Naša škola od 1. septembra 2020 pôsobí v nových priestoroch v Dome odborov v Žiline. Slávnostné otvorenie školského roka sa tak nieslo v znamení novej etapy v histórii školy. Pri tomto slávnostnom akte nechýbali ani vzácni hostia. Za prítomnosti našich žiakov, pedagógov a vedenia školy sme si vypočuli slávnostné príhovory hostí. Slávnostného otvorenia a následného strihania pásky sa zúčastnili - zástupca Domu odborov Ing. Ladislav Hrnčiar, zástupca IPV Žilina Mgr. Michal Langer, zástupca zriaďovateľa doc. Ing Vojtech František, PhD., predseda predstavenstva Vlci Žilina a.s, Ing. Rastislav Chovanec PhD. a naslovovzatý odborník v oblasti stravovania p. Miloš Lachkovič - čestný prezident Aregala Slovakia, World Master Chef Society, prezident Chefs Club Slovakia, viceprezident Euro-Toques Slovakia, Ambassador Slovakia WGI.

       Viac fotografií je v sekcii Foloalbum.

      • Ukončenie školského roka 2019/20

      • MIlí žiaci,

       po dlhšej prestávke Vás radi privítame v škole dňa 29.6 2020 v čase 9:00 hod. kedy ročník I.A, II.A, IND odovzdá triednym učiteľom všetky učebnice. Dňa 30.06. 2020 o 9:00 hod. Vám bude odovzdané vysvedčenie.

       Všetkých radi uvítame v slušnom oblečení.

      • Prijímacie konanie

      •  

       Vážení rodičia, vzhľadom na vzniknutú situáciu budú na našej škole prebiehať prijímacie skúšky elektronicky.

       Jednou z možností je osloviť výchovného poradcu na základnej škole, ktorú dieťa navštevuje ohľadom prijímacieho konania a možnostiach štúdia na strednej škole.

       V prípade, že rodič chce prihlášku doručiť osobne a zároveň sa informovať o možnostiach štúdia na škole, môže tak urobiť po vzájomnej dohode s vedením školy.

       Je potrebné, aby rodič prišiel na pôdu školy v rúšku a bez dieťaťa. Prípadný termín stretnutia si môžete dopredu dohodnúť na čísle : +421911 936 177 Mgr. Maslová Jana

                                                     +421917 256 174 Mgr. Kubaliak Lukáš

         

      • Škola naďalej zatvorená !!!

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

       V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme včas informovať.

      • Deň otovorených dverí 19.2.2020

      • Vedenie Súkromnej strednej odbornej školy spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, Žilina srdečne pozýva dňa 19.2.2020, žiakov 8,9 ročníka, výchovných poradcov a rodičov na prezentáciu školy, odborných učební a reštaurácie.

      • Zážitkové 5-chodové degustačné menu

      • Zážitkové 5-chodové degustačné menu na netradičnom mieste. Šéfkuchár Ladislav Floreán menu zostavil prevažne zo zimných, lokálnych surovín. Ladislav získava svoje skúsenosti v Anglicku, Rakúsku, Grécku a na Malte v reštauráciách s michelinskými hviezdami. Organizoval už niekoľko vydarených degustačných večerov a úspešne sa zúčastnil množstva medzinárodných kulinárskych súťaží.Pri príprave mu asistovali žiaci zo súkromnej školy Spoločné stravovanie Žilina, Peter Konek a Martin Plánka